Nu starter forundersøgelserne for havvind ved Bornholm

Forundersøgelsesområdet. Figur: Energistyrelsen
Forundersøgelsesområdet. Figur: Energistyrelsen

Energistyrelsen har givet Energinet tilladelse til at udføre forundersøgelser på havet for energiøen og de kommende havvindmølleparker i Østersøen.

Publisert

Forundersøgelsestilladelsen giver ikke i sig selv ret til at opføre havvindmøllerparker i områderne, men tilladelsen giver Energinet ret til at indsamle relevante oplysninger om forundersøgelsesområdet på havet.

På baggrund af tilladelsen vil Energinet sende skibe i Østersøen for at undersøge og opmåle havbunden i forundersøgelsesområderne, hvor de to havvindmølleparker, kan placeres. Samtidig miljøundersøger Energinet også forundersøgelsesområdet, hvor der blandt andet foretages undersøgelser af dyrelivet. De to havvindmølleparker skal kobles til en energiø på Bornholm. Forundersøgelser omfatter ikke denne del af projektet, og forundersøgelserne på land vil skulle udføres senere.

Der vil dog blive lave en samlet strategisk miljøvurdering (SMV) af energiøen og havvindmølleparker, som forundersøgelserne vil kunne bidrage til. Samtidig vil forundersøgelserne også bidrage til, at havvindmølleparkerne kan etableres med mindst mulig risiko for vinderen af udbuddet. Denne risikominimering forventes at give lavere budpriser. Udbuddets vinder kan også bruge miljøundersøgelserne til den senere miljøkonsekvensvurdering (VVM) af det konkrete projekt på havet.

Senere på året vil Energistyrelsen igangsætte den strategiske miljøvurdering (SMV) af energiøen på Bornholm og havvindmølleparkerne.

Powered by Labrador CMS