Energinet skal undersøge muligheder for at udvide Energiø Bornholm

Havvindmøller skal også levere strøm til Danmarks nye energiøer. Arkivfoto. Rambøll
Havvindmøller skal også levere strøm til Danmarks nye energiøer. Arkivfoto. Rambøll

Klima-, energi- og forsyningsministeren giver Energinet et nyt pålæg om at udvide de nuværende forundersøgelser ved Energiø Bornholm i Østersøen.

Publisert

Klima-, energi- og forsyningsministeren har den 14. oktober givet et nyt pålæg om at udvide forundersøgelsesområdet ved Energiø Bornholm. Energinet modtog tilladelsen til at starte forundersøgelserne den 22. juni 2021 og har derfor allerede skibe i søen for at undersøge havbund og miljøforhold i de områder, hvor det er politisk besluttet at opstille havvind.

Forundersøgelserne omfatter nu hele det orange område på kortet ovenfor, så der potentielt er plads til 3 GW havvind. Det er 1 GW mere end de 2 GW, der allerede er besluttet i Klimaaftalen af 22. juni 2020. En forudsætning for at have plads til mere havvind er, at grænsen rykkes ind til 15 km fra kysten.

Udbuddet af Hesselø Havvindmøllepark er sat på pause efter, at forundersøgelserne har vist, at der er områder med blød bund, som kunne indikere mindre favorable forhold end oprindeligt forudsat i finscreeningen af området. Hvis det viser sig, at området ved Hesselø ikke kan bruges, skal den planlagte havvindmøllepark her placeres et andet sted.

Placeringen ved Energiø Bornholm er ét ud af flere mulige alternativer til Hesselø, som Energistyrelsen er ved at undersøge. Styrelsen igangsatte 8. oktober 2021 ny finscreening efter områder til opstilling af havvind og herunder også efter alternativer til Hesselø Havvindmøllepark.

Området ved Bornholm kan også være relevant, hvis det politisk besluttes at udbygge med mere vind inden 2030. Pålægget giver udelukkende mulighed for at forundersøge områderne, og det vil kræve en ny politisk beslutning at anvende de udvidede områder til etablering af havvind.

Ud over havvindmølleparker i Østersøen omfatter pålægget forundersøgelser for kabelforbindelser mellem energiøen og havvindmølleparker, eksportkabler til Sjælland samt udlandsforbindelser til nabolande,

Powered by Labrador CMS