Fuld økonomisk støtte til CO2-lagringsprojekt

Greensand-projektet. Illustration: Blue Water Shipping
Greensand-projektet. Illustration: Blue Water Shipping

Blue Water er en del af Greensand-projektet, som skal realisere lagringen af CO2 i Nordsøen.

Publisert

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har vedtaget, at CO2-lagring i Nordsøens oliefelter tildeles fuld økonomisk bevilling på 272 millioner kroner. I december 2020 indgik flere politiske partier Nordsøaftalen, som blev sat i værk for at udvikle og eksekvere CO2-lagring i Nordsøen.

Indtil i går var det usikkert hvilke dele af projektet, der ville få den økonomiske støtte fra politisk side, fordi flere ansøgere har søgt om bevilling. Den største bevilling – på 197 millioner kroner – blev givet til Greensand-projektet, som Blue Water er en del af og yder væsentligt bidrag til.

Det er en del af strategien hos Blue Water at deltage i og bidrage til den grønne omstilling. Netop derfor er deltagelsen i Greensand-projektet rigtig betydningsfuld.

“Vi elsker udfordringer som denne hos Blue Water. Engagementet i Greensand-konsortiet er meget vigtigt for os og helt i tråd med vores strategi for en bæredygtig fremtid,” siger Allan Leiberg, som er Business Development Manager ved Blue Water, Energy & Projects.

Et samlet lagringspotentiale på 24 millioner tons CO2 om året
Lagringspotentialet i Greensand-projektet er 500.000 til 1 million tons CO2 per år fra 2025, som herefter stiger til 4-8 millioner tons CO2 per år fra 2030. Det betyder, at Greensand-området kan rumme den komplette mængde CO2-lagring, som det fremgår af Danmarks klimamålsætninger.

Med næsten 50 års erfaring indenfor olie- og gasindustrien og 25 års erfaring indenfor vindlogistik besidder Blue Water de in-house specialister, det kræves for at lykkes med Greensand-projektet: tekniske ingeniører, sikkerhedsspecialister og projektledere. Således skal al logistik og transport bindes sammen af Blue Waters erfarne personale.

Med den økonomiske opbakning er konsortiet bag projektet nu klar til at gå i gang med næste fase. Støtten skal igangsætte forberedelserne af CO2-lagringen, der går i gang allerede i 2022.

Powered by Labrador CMS