Spændende uge i vente:

Vigtige emner for den maritime industri på IMO PPR 11

Fra venstre: Viktor Avlonitis, PhD, Aftermarket Strategy Manager – Hull Performance hos Hempel, leder af CESA delegationen Paul Altena, som er SEA Europe Director Taxonomy and International Technical & Environmental Affairs, og Valdemar Ehlers, som er Danske Maritimes tekniske chef.

Der skal diskuteres blandt andet skrogrensning, røggasrensningssystemer og Black Carbon, når Danske Maritime og en lang række maritime aktører i denne uge deltager i en række vigtige møder i den internationale maritime organisations Pollution Prevention and Response underkomité.

Publisert

Danske Maritime er en del af delegationen fra CESA, som repræsenterer skibsbygningsindustrien med følgeerhverv i EU, Norge og Tyrkiet, og den danske interesseorganisation ser frem til en række interessante diskussioner.

På PPR 11-møderne deltager også flere af Danske Maritimes medlemsvirksomheder, herunder MAN Energy Solutions, Alfa Laval, Green Instruments, Danfoss IXA og Hempel, og både sidstnævnte samt Danske Maritime vil følge arbejdsgruppen om skibsbegroning - også kendt som biofouling - tæt.

Det er nemlig nødvendigt med en regulering på området, der tager højde for den markante forurening på lokale marine miljøer, som afrensning kan medføre, for skrogrensning er vigtigt for, at skibe kan sejle energieffektivt, men der skal på samme tid tages hensyn til det marine miljø, når der fjernes begroning.

I samme ombæring mener Danske Maritime, at der bør skeles til mere effektiv overvågning af skibenes behov for skrogrensning. I dag skelnes der nemlig mellem proaktiv og reaktiv skrogrensning, men denne sondring er ifølge interesseorganisationen uhensigtsmæssig i miljømæssig henseende. For mens der ved reaktiv skrogrensning er krav om affaldsopsamling, så gør dette sig ikke nødvendigvis gældende for proaktiv skrogrensning, og derfor kan proaktiv skrogrensning medføre stor skade på det lokale marine miljø, hvilket der bør gribes ind overfor.

Black Carbon og røggasrensningssystemer

Herudover vil der ved møderne være et stort fokus på Black Carbon, hvor der blandt andet vil blive præsenteret resultater fra et dansk udviklingsprojekt, støttet af Danske Maritime. Vi kommer nærmere på en international regulering af Black Carbon, hvilket ikke mindst skyldes et stort fokus på det fra Danmark, andre proaktive medlemslande og en række NGO’er.

Et andet emne ved IMO PPR 11 er røggasrensningssystemer. I Danmark har vi nogle af verdens førende producenter af systemerne, der skal reducere svovlemissioner samt udledninger til havet, og det er en vigtig dagsorden at følge.

Der er alt i alt lagt op til en spændende uge for den maritime industri, og Danske Maritime ser frem til nogle gode drøftelser og et fortsat godt samarbejde på tværs af landegrænser.

Powered by Labrador CMS