Første globale industrielle kontraktstandard for skibskonvertering præsenteret

Foto: Danske Maritime

Danske Maritime har bidraget til den første globale industrielle kontraktstandard for ombygning af skibe.

Publisert

Baltic and International Maritime Council (BIMCO) har netop udgivet ”Conversioncon”, som er den første globale kontraktstandard for ombygningen eller konverteringen af skibe. Formålet med den nye standard har været at skabe en kontrakt for de juridisk komplicerede ombygningskontrakter, som både rederierne og værfterne kan bakke op om.

De omfattende skibskonverteringer/ombygninger har altid budt på en række vanskelig kontraktuelle problemstillinger, som helt overordnet hænger samme med følgende forhold:

  • Skibskonverteringskontrakterne dækker over byggeprojekter af særdeles forskellig karakter, hvilket i sig selv gør det svært at skabe én standard.
  • Ombygningsprojekterne har elementer og mekanismer til fælles med både nybygningskontrakterne, reparationskontrakterne og til tider endda med kontrakter om køb af eksisterende tonnage.
  • I modsætning til skibsbygningerne ejes skibet, som skal konverteres, af skibsrederen allerede, når skibet leveres til værftet. Dette er afgørende for reguleringen af bl.a. misligholdelsesbeføjelserne, sikkerhedsstillelsen og overgangen af ejendomsretten til ombygningskomponenterne.
  • Designopgaven kan i praksis være delt mellem køber (rederen) og sælger (værftet).

Den nye kontraktstandard imødekommer disse forhold og leverer et kvalificeret bud på, hvordan udfordringerne kan håndteres, så der er klarhed over alle dele af processen.

Flere af Danske Maritimes medlemsvirksomheder har bidraget med værdifuldt input til kontrakten, som er velegnet at benytte ved store ombygningsprojekter. Danske Maritime forestiller sig på den baggrund, at mange skibsredere vil foretrække at benytte disse vilkår i forbindelse med fremtidige kontraktforhandlinger.

Arbejdet med udformningen af arbejdet har været undervejs i to år. Chefjurist fra Danske Maritime, Adam Goldschmidt, har været en del af arbejdsgruppen, som også består af repræsentanter fra Exmar Offshore (Belgien), BW Offshore (Singapore), Keppel Offshore & Marine (Singapore), Lloyd Werft Bremerhaven (Tyskland), West of England P&I Club (England) og Ince Gordon Dadds LLP (England).

Powered by Labrador CMS