Skibe og havne bliver afgørende for at opnå EU's klimamål

Havnenes betydning i forhold til at realisere potentialet for CCS, eksisterende barrierer og mulighederne for at skabe et multimodalt CO2-trans­port­net­værk. Det var blandt emnerne, da EU-politiker Bergur Løkke Rasmussen, Bellona Europa og Danske Rederier bød indenfor til debat.

Bellona Europa, Danske Rederier og det danske medlem af Europa-Parlamentet, Bergur Løkke Rasmussen fra Moderaterne, onsdag inviterede indenfor til debatarrangement om, hvordan man bedst når målet om 90 procent reduktion af drivhusgasemissioner i 2040.

Hvis EU skal opfylde det ambitiøse mål om blot 16 år, så skal der indfanges 280 millioner tons CO2 som en del af EU's Carbon Management Strategy, og her kommer havnene og den maritime sektor til at udgøre en vigtig del af transporten af CO2 i CCS-processer. Sådan lyder det fra Danske Rederier.

"Havne, specialiserede CO2-skibe og rør­led­nings­in­fra­struk­tur bliver afgørende dele af CCS-værdikæden, hvis vi skal opfylde målet om en 90 procent reduktion af driv­hus­ga­se­mis­sio­ner i 2040. Fornyede forbindelser mellem land og hav er nødvendige for at skabe et multimodalt CO2-trans­port­net­værk. Havne og rederier skal være klar til at gribe muligheden og være med til at gøre CCS til en god forretning for Europa samt yde et vigtigt bidrag til den grønne omstilling," lød det blandt andet fra chef for Danske Rederiers EU-repræsentation, Bjarne Løf Henriksen.

Et vigtigt tema under debatten var, at koordination med hensyn til havnenes behov er afgørende for at forme rammerne omkring et CCS-marked. Dette vil desuden bidrage til mindske risikoen forbundet med de nødvendige investeringer, som skal bidrage til et europæisk CCS-erhverv­se­ven­tyr.

"Dagens arrangement sætter en tyk streg under vigtigheden af et fokus på værdikæden for CO2-lagring i Europa. Teknologien til at opnå de nødvendige reduktioner via CO2 lagring er til stede – men nu skal der sættes fokus på hvordan vi får skabt de bedste politiske rammer for fangst og lagring, til gavn for vækst, beskæftigelse og ikke mindst klimaet. Det ser jeg frem til at arbejde for, både nu – og den kommende politiske periode," sagde MEP Bergur Løkke Rasmussen.

Brug for ramme og infrastruktur

Havne og offshore rederier er allerede godt i gang med for­be­re­del­ser­ne og er klar til at bidrage, men der er brug for at få en europæisk politisk ramme og den nødvendige infrastruktur på plads, så indfangning, transport, anvendelse og lagring af CO2 i den krævede skala kan blive en realitet.

"Vi har i Project Greensand demonstreret, at det er teknisk muligt at transportere CO2 over landegrænser og lagre det Offshore. Nu skal vi have fangst, transport og lagring op i skala. Og her spiller de europæiske havne en væsentlig rolle i værdikæden. Det er vigtigt, at der nu skabes de nødvendige forudsætninger for at etablere CO2-terminaler og midlertidig lag­rings­fa­ci­li­te­ter i havnene. Der skal flyttes meget store mængder CO2 frem mod 2050 for at nå klimamålene - det forudsætter, at de rigtige incitamenter og den nødvendige infrastruktur kommer på plads,” lød det fra Senior Regulatory & Public Affairs Manager INEOS Energy Denmark, Peter Hindsberger.

"Port of Antwerp-Bruges vil være en vigtig CO2-hub i fremtiden. Vi hilser den europæiske ramme omkring CCS, som er under udvikling, og vil bidrage til yderligere implementering af projekter som Antwerp@C, velkommen. Vi er meget taknemmelige for de inspirerende og interessante indsigter, der blev leveret af relevante interessenter og politikere under debatten i dag," siger Sofie Cuypers, Public Affairs Advisor, Port of Antwerp-Bruges.

Powered by Labrador CMS