Mangler i dansk kontrol af ballastvand – Ministeren er bedt om svar

Foto: Clem Onojeghuo / Unsplash

Selvom der er under et år til, at Ballastvandkonventionen fra 2017 skal være indfaset, så er der fortsat store mangler i den danske kontrol af ballastvand. Det har fået den konservative miljøordfører Mette Abildgaard til at stille miljøminister Magnus Heunicke (S) en række spørgsmål om sagen.

Publisert Sist oppdatert

Danske producenter af ballastvandanlæg står bag nogle af de mest effektive systemer i verden – udviklet på baggrund af Ballastvandkonventionen fra 2017, som skal forhindre, at farvande belastes af uønskede invasive arter.

Dette er allerede sket mange steder og udgør også en risiko for danske farvande, men selv om konventionen skal være endeligt indfaset om under et år, så foretages der stadig ikke kontrol i Danmark, og der ligger ikke nogen plan for, hvordan man vil sikre, at den internationale skibstrafik ikke lukker problematisk ballastvand ud i danske havne.

Dette har interesseorganisationen Danske Maritime ved flere lejligheder rejst kritik af – senest med henvendelse til Folketingets Miljøudvalg, men også gennem kontakt med både Miljøstyrelsen, Miljøministeriet og den tidligere miljøminister.

Konventionens gode intentioner skal føres ud i livet, og det bør ske allerede nu gennem systematisk dansk kontrol, lyder opfordringen fra Danske Maritime. Undersøgelser viser nemlig, at hver tredje skibs ballastvandanlæg fejler, og der bliver samtidig heller ikke ført det rette tilsyn med, om skibenes medarbejdere kan betjene anlæggene og på den baggrund reagere, hvis noget ikke fungerer.

Miljøordfører har stillet spørgsmål til ministeren

Derfor glæder det Danske Maritime, at den konservative miljøordfører Mette Abildgaard nu har stillet miljøminister Magnus Heunicke (S) en række spørgsmål om sagen.

Spørgsmålene søger blandt andet afklaring på, hvorfor der endnu ikke er indført en national kontrol af ballastvand og ballastvandsystemer, hvorfor der ikke foretages stikprøvekontrol, og hvilke sanktioner myndighederne vil pålægge de rederier/fartøjer, der viser sig at have problematiske anlæg og vandprøver. Derudover søges der svar på hvilke invasive arter, der allerede er bragt til danske farvande, samt hvordan ministeren agter at sikre, at havmiljøet ikke belastes af de mange skibe, der hver dag opholder sig i danske farvande og udfører ballastvandoperationer.

Danske Maritime ser frem til miljøministerens svar på spørgsmålene og mener fortsat, at Danmark bør agere som en række andre lande, der ikke har afventet den endelige indfasning af konventionen, men allerede har indført kontrol.

På anlægssiden er Danmark et foregangsland, og det mener Danske Maritime også, at vi bør være på systematisk kontrol af hensyn til sårbarheden af de danske farvande samt det internationale behov for en global, effektiv håndhævelse.

Powered by Labrador CMS