Østersølandene øver sig i bekæmpelse af forurening på havet

Man bruger ofte popcorn for at illudere olie på havmiljøøvelser. Foto: Steffen Fog / Forsvaret
Man bruger ofte popcorn for at illudere olie på havmiljøøvelser.

Otte lande og EU har i weekenden øvet sig i sammen at bekæmpe olieforurening samt kemikalie- og gasudslip ved den internationale havmiljøøvelse BALEX DELTA ved Letland.

Publisert

En oliepøl på havets overflade kender ingen landegrænser eller regler for søterritorier. Den bevæger sig efter strøm, vind og vejr.

Derfor er det afgørende, at landene omkring Østersøen øver sig i at bekæmpe olieudslip sammen, og netop dette skete i weekenden, hvor otte lande og EU har deltaget i den internationale havmiljøøvelse BALEX DELTA ved Letland.

“Det er vigtigt, at vi jævnligt mødes i samarbejdsøvelser og træner, hvordan vi sammen vil bekæmpe et eventuel olieudslip. På den måde har vi alle procedurer og tiltag klar på rygraden til den dag, hvor vi skal samarbejde om at samle olie op – selvom vi selvfølgeligt håber den dag aldrig kommer,” siger lederen af den danske del af øvelsen, kaptajnløjtnant Nanna Flensborg.

“Ved at mødes med hver vores miljøskibe kan vi også se, hvilket udstyr og hvilke skibe de andre lande har. Det giver ikke bare indblik i de ressourcer, som vi kan trække på hos hinanden, men det giver også inspiration til, hvordan man kan arbejde med opgaverne. Når nogen har fundet en god måde at gøre tingene på, kan det ved sådan en lejlighed udveksles, så vi sammen via erfaringsudveksling alle sammen bliver bedre,” siger hun.

Som noget nyt i år blev der lavet nogle øvelsesscenarier omkring bekæmpelse af gas- og kemikalieudslip. Denne del af øvelsen foregik som teoretisk træning i et klasselokale, men alligevel var den både særdeles vigtig og udbytterig.

Fra dansk side deltog det store havmiljøskib Gunnar Seidenfaden samt et af Marinehjemmeværnets fartøjer, og konkret gik øvelsen i weekenden ud på, at de forskellige landes miljøskibe skulle øve sig i at opsamle olie, ligesom der var mandskab på kysten, som også trænede olieopsamling.

Man hælder naturligvis ikke rigtigt olie i havet, for det vil jo netop forurene havet. I stedet brugte man store mængder popcorn, da de på en og samme tid opfører sig som olie ved at lægge sig oven på vandet og blive ført rundt af strøm og vind, som om det var olie. Samtidig er popcorn noget, som ikke forurener.

Øvelsen indeholdte dertil scenarier omkring brand ombord på skibe, assistance til skib i nød og en række kommunikationsøvelser, hvor for eksempel radiokommunikation øves landene imellem.

De deltagende lande Danmark, Tyskland, Sverige, Finland, Polen, Estland, Letland, Litauen og altså EU bidrog med samlet 13 miljøskibe til øvelsen i Riga Bugten.

Powered by Labrador CMS