Vild udvikling – ForSea står til at nå 70 procent CO2-reduktion i år

Foto: ForSea

Takket været blandt andet konvertering til batteridrift kan det dansk-svenske rederi ForSea nå en 70 procent reduktion af CO2 allerede i 2022.

Publisert Sist oppdatert

ForSeas ambitiøse bæredygtighedsmål viser positive resultater ved stærkt reduceret CO2-udledning på hele 26.800 ton i forhold til basisåret 2016. Det viser rederiets netop offentliggjorte bæredygtighedsrapport for 2021.

På trods af en energikrævende drift med 43.500 gennemførte ture over Øresund i 2021 og en passagerkapacitet på 1.200 personer per færge, er energiforbruget fortsat med at falde. Det har skabt en kultur på i rederiets organisation med fuld fokus på den grønne omstilling.

Selv i ForSeas overordnede mål lyder det, at de vil drive en bæredygtig forretning med mindst mulig miljøpåvirkning. Dette er baseret på FN’s bæredygtige udviklingsmål, of ForSea har identificeret syv af dem som retningslinjer for deres strategiske og operationelle arbejde.

Den miljøvenlige indsats foregår i hele virksomheden. Hvad enten det drejer sig om fremdrift af færgerne, valg af produkter til restaurant, håndtering af madspild og affald, reduceret støjniveau i vandet, håndtering af spildevand eller absolut åbenhed og ligestilling i personalesammenhæng. Forandringer, der til en vis grad er mærkbare for de rejsende, men for størstedelens vedkommende er gennemgribende omstillinger, der snarere har medført processer og investeringer til gavn for miljø og omgivelser.

“Når vi kombinerer al reduktion af CO2 i virksomheden, hvor investeringen i ny batteripakke på færgen Tycho Brahe også er medtaget, peger vores prognoser for 2022 på at den totale CO2-reduktion bliver 70 procent, sammenlignet med basisåret 2016. Nominelt betyder det en reduktion fra 37.800 ton CO2 i 2016 til blot 11.000 ton i 2022. Det er en reduktion på 26.800 ton! Det er et tal, som mærkes i den nationale beregning af CO2 i både Danmark og Sverige”, siger CEO ForSea, Kristian Durhuus.

Den største og tydeligste ændring er konverteringen til batteridrift, som fandt sted i 2018, og den igangværende proces med at opgradere Tycho Brahe. Et arbejde, der forventes afsluttet i midten af 2022. Omstillingen til batteridrift reducerer ikke kun emissionerne, men reducerer også energiforbruget, da batteriernes effektivitet er meget højere end dieselmotorernes effektivitet. Dette afspejles i en reduktion i energiforbruget på 42 procent i forhold til basisåret 2016 og 19 procent i forhold til 2020.

Powered by Labrador CMS