Oplev bæredygtighed i praksis på Skagen Havn

Foto: Skagen Havn

Hvordan omsætter Skagen Havn verdensmål til egentlige projekter? Tag med på rundtur 5. september, hvor du kan opleve de konkrete tiltag, der søsættes for at reducere havnens miljøpåvirkning og klimafodaftryk.

Publisert

Hvordan bliver spildevand fra fiskeindustrien en ressource? Hvad betyder det nye landstrømanlæg for CO2-regnskabet? Kan det virkelig passe, at veje og tagflader kan fjerne skadelige stoffer i udstødning fra skibe og biler? Kan man lave bordebænkesæt af genbrugsfiskenet? De spørgsmål og mange flere får du svar på, når Skagen Havn inviterer dig med på en guidet rundtur på 5. september 2022, når der er Verdensmålsuge i hele Frederikshavn Kommune.

“For at nå vores fælles mål om en mere bæredygtig fremtid, er der brug for, at alle gør en indsats. Skagen Havn er i fuld gang med at sætte handlinger bag deres ambitiøse strategi for bæredygtig omstilling, og det er rigtig godt, at havnen viser og fortæller om de tiltag, der gør en forskel – både i forhold til miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed,” udtaler Birgit S. Hansen, borgmester og formand for Verdensmålsudvalget i Frederikshavn Kommune

Skagen Havn er for nyligt kommet med deres Redegørelse for bæredygtighed 2021, der giver et indblik i de aktiviteter, der er sat i værk for at fremme den bæredygtige omstilling.

I oktober 2021 tog Skagen Havn et nyt landstrømanlæg i brug, der gør det muligt for flere fartøjer at koble sig på landstrøm, når de ligger ved kaj. I 2021 har Skagen Havn solgt 1.487.458 kwh landstrøm til de fartøjer, der har ønsket dette, fremfor at benytte deres dieselmotorer. Udregninger herudfra, hvor der tages højde for CO2 udledningen via den danske el-mix viser, at Skagen Havn herigennem har sparet omverdenen for 155.388 kg CO2. Det svarer til, at en dieselbil kører 1 million kilometer.

“Skagen Havn arbejder struktureret med den grønne omstilling og de ambitiøse mål, der er fastlagt i havnens strategi for bæredygtighed, Vi kan se, at der blandt havnens virksomheder arbejdes fokuseret med grøn omstilling, og at kunderne efterspørger og gennemfører tiltag, der understøtter bærdygtighed på mange områder. Havnen agerer gerne som playmaker for at sikre, at miljømålene opnås, og at fodaftrykket reduceres,” lyder det fra havnedirektør på Skagen Havn, Willy B. Hansen.

Læs mere og tilmeld dig på Frederikshavn Kommune for Målene

Powered by Labrador CMS