Odense Havn i samarbejde med kommuner om havneudvidelse

Odense Havn har sammen med kommunerne i Kerteminde og Odense præsenteret en fælles samarbejdsaftale, der skal sikre, at den fremtidige udvikling af havnen tager hensyn til både infrastruktur, fremkommelighed og trafiksikkerhed.

Den fremtidige udvikling af Odense Havn skal ske med hensyntagen til og respekt for både infrastruktur, fremkommelighed og trafiksikkerhed. Sådan lyder det i en fælles pressemeddelelse fra Odense Havn, Kerteminde Kommune og Odense Kommune, der har indgået en samarbejdsaftale om udviklingen omkring industrihavnen.

En udvidelse af Odense Havn vil nemlig uundgåeligt påvirke trafikafviklingen til og fra havnen, og parterne er derfor enige om, at udviklingen skal ske med et bæredygtigt udgangspunkt – og med mindst mulig belastning af lokalmiljøet.

Udvidelsen af Odense Havn vil på sigt desuden betyde et større behov for mere arbejdskraft - herunder også udenlandsk - men med de mange gæstende arbejdere stillet i udsigt, så er det vigtigt for kommunerne, at de ikke påvirker fællesskabet og landsbymiljøerne omkring Odense Havn i negativ grad. Derfor er de tre parter ligeledes enige om i fællesskab at arbejde for uddannelse, opkvalificering og tiltrækning af mere blivende arbejdskraft, lyder det.

Fremgang efter efter to gange nej

Odense Havn, der rummer både værft og produktion af havvindmøller, har længe forsøgt at få godkendt en havneudvidelse hos de to kommuner. To gange i begyndelsen af april har Kerteminde Kommune dog sagt nej til lokalplaner for området, men med den nye samarbejdsaftale ser der nu endelig ud til at ske fremdrift i projektet.

"Udviklingen på Odense Havn er enestående, og den skal vi holde fast i og bygge ovenpå. Men det skal ske på en god måde, hvor vi har balance i tingene – og finder fælles løsninger, så Kerteminde bliver ved med at være en naturskøn kommune, der er god at bo og leve i. Dét synes jeg, vi har en klar plan for nu, med den her samarbejdsaftale," lyder det fra borgmester i Kerteminde, Kasper Ejsing Olesen.

Med samarbejdsaftalen er der nemlig sikret en langsigtet og helhedsorienteret plan for udviklingen af Odense Havn – og med dét genoptages planlægningsprocesserne i Kertemindes Plan- og Teknikudvalg, i begyndelsen af juni - til stor tilfredshed på Odense Havns direktionsgang, som ser frem til, at udviklingen af havnen han fortsætte

"Den grønne omstilling og efterspørgslen efter flere og større havvindmøller kommer buldrende. Det skal vi drage fordel af her på Fyn, og derfor er udviklingen af Odense Havn afgørende vigtig. Men samtidigt er det vigtigt, at udviklingen af Odense Havn også bliver en positiv udvikling for Kerteminde og de omkringliggende lokalsamfund," siger administrerende direktør i Odense Havn, Carsten Aa.

Powered by Labrador CMS