Grønne brændstoffer i skibsfart kræver mere standardisering

Maersk tog i 2023 imod verdens første metanoldrevne feederskib, Laura Mærsk.

Brændstoffer som metanol og ammoniak er fremtiden i den maritime verden. Men nye brændstoffer kræver også nye sikkerhedsforanstaltninger – og her mangler der standarder.

Publisert

Nye Power-to-X-producerede brændstoffer skal gøre den internationale skibsfart mere bæredygtig og mindre klimabelastende. Men de grønne brændstoffer kræver andre bunkringsmetoder og -udstyr end traditionelle fossile brændstoffer, og derfor er der brug for ny standardisering på området.

“I modsætning til håndtering af de mere konventionelle brændstoffer som diesel og bunkerolie, findes der ingen standarder for de grønne brændstoffer som metanol og ammoniak. Men de nye grønne brændstoffer vil medføre nye forholdsregler og tiltag i forhold til håndtering og bunkring, detektering og håndtering af udslip, brandbekæmpelse og en sikker håndtering fra besætningens side,” forklarer senior projektleder hos virksomheden Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Anders V. Kristensen.

“Desuden vil de medføre nye krav til udstyr, procedurer og brandstrategier, så det sikres, at både konventionelt og kommende udstyr er egnet til at håndtere brændstofferne. Det er her, standardisering skal hjælpe til med at sikre, at der for alle havneanlæg og skibe findes ensartede standarder, der sikrer lige vilkår for anvendelse,” siger han.

Powered by Labrador CMS