Danmark skal være klar til robotter og droner

Droner og autonome fartøjer kan anvendes i forbindelse med inspektion og vedligeholdelse af havvindmølleparker.

Der er et stort potentiale i anvendelsen af droner og robotteknologi i det offentlige rum - blandt andet i udbygningen af havvindmølleparker. Sådan lyder det fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, der i en ny plan viser, hvordan Danmark skal bliver klar.

Robotter og droner har allerede gjort deres indtog i danske virksomheder, på lagre og i produktionshaller, hvor de blandt andet har frigjort arbejdskraft og øget produktiviteten.

Syv håndtag til at styrke indsatsen

Med planen 'Danmark klar til automatisering - National plan for bevægelsesdata' identificeres syv konkrete håndtag, der kan styrke indsatsen med at gøre Danmark klar til automatisering:

1. Vision for automatiserede robotter og droner i Danmark

2. Bedre muligheder for udvikling og afprøvning i virkelighedsnære scenarier

3. Fremtidssikre den digitale infrastruktur til automatisering, robotter og droner

4. Implementering af nye Galileo satellitnavigationstjenester

5. Bedre rammer for anvendelse af automatiserede robotter og droner

6. Etablering af alternativ til satellitbaseret tidsstyring

7. Mere proaktiv monitorering af GNSS-forstyrrelser i Danmark

Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur

I det offentlige rum er der dog et tilsvarende stort potentiale for automatiserede processer, men hvis mulighederne skal udnyttes, så skal man i Danmark skabe de rigtige rammer og løse de tekniske udfordringer, som følger med, når robotter skal bevæge sig rundt mellem mennesker.

Derfor har Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur offentliggjort planen 'Danmark klar til automatisering - National plan for bevægelsesdata' som er blevet udarbejdet af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Transportministeriet, Erhvervsministeriet og Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.

”Som samfund står vi over for nogle store udfordringer; Den grønne omstilling og mangel på arbejdskraft. Derfor har vi et ansvar for at udnytte de potentialer, der opstår med nye teknologier. Robotter og droner kan blive en del af løsningen. Her skal vi understøtte de innovative, danske virksomheder i at udvikle sikre og klimavenlige løsninger, som vi alle sammen kan være trygge ved,” siger direktør i Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, Rikke Hougaard Zeberg, i en pressemeddelelse.

Automatisering kan reducere CO2-udledning

Et af de steder, hvor styrelsen mener, at automatisering kan gøre en forskel, er i udbygningen af havvindmølleparker. CO2-udledningen kan nemlig reduceres til en brøkdel, hvis droner og autonome fartøjer anvendes i forbindelse med inspektion og vedligeholdelse, ligesom de kan løse nogle af problemerne med flaskehalse i udbygningen. Men det kræver, at teknologierne og reguleringen er på plads.

Planen har nemlig identificeret de udfordringer, som stadig hindrer udbredelsen af automatiserede løsninger, og her peger styrelsen på flere områder, hvor der er barrierer, som skal nedbrydes.

Det drejer sig blandt andet om, at der mangler muligheder for at teste og udvikle mobile robotter, så de kan anvendes inden for eksempelvis logistik, ligesom den digitale infrastruktur skal fremtidssikres til at understøtte anvendelse af robotter og droner.

Derudover skal man sikre sig, at sikkerheden er i orden, samtidig med at der skal være plads til innovation. Det stiller således krav til den digitale infrastruktur og udvikling af systemer, der eksempelvis skal muliggøre at droner kan integreres sikkert med bemandet luftfart, mens der også er behov for øget sikkerhed i den digitale infrastruktur, som skal gøre anvendelsen af robotter og droner mere modstandsdygtig over for eksempelvis cyberangreb.

Powered by Labrador CMS