Nu er forbud mod Heavy Fuel Oil i Arktis trådt i kraft

Den 1. juli 2024 trådte et internationalt forbud mod brug af Heavy Fuel Oil i Arktis i kraft.

Nu er det ikke længere tilladt for skibe at sejle på Heavy Fuel Oil (HFI) i Arktis. Det er resultatet af et forbud, som trådte i kraft den 1. juli.

Forbuddet, som blev vedtaget af FN's sø­fart­sor­ga­ni­sa­tion (IMO) i juni 2021, skal beskytte de sårbare arktiske farvande mod risikoen for olieudslip, og med det nye forbud bliver det ulovligt for skibe at medføre HFO som brændstof i deres tanke i Arktis.

Forbuddet mod Heavy Fuel Oil i Arktis indeholder dog en over­gangs­ord­ning, der tillader skibe med beskyttede brændstoftanke at anvende HFO frem til 2029.

Hos Danske Rederier har man fra starten støttet forbuddet, og rederiforeningen hylder derfor initiativet. Det oplyser de i en pressemeddelelse udsendt i forbindelse med at forbuddet er trådt i kraft.

"Dette forbud er et stort skridt i retning af at beskytte Arktis. Ved at tillade skibe med beskyttede brændstoftanke at fortsætte med at bruge HFO frem til 2029, sikrer vi, at skibsfarten kan tilpasse sig de nye regler på en praktisk og ansvarlig måde, mens vi samtidig passer på det sårbare miljø i Arktis," sigerdirektør for Klima, Miljø og Sikkerhed i Danske Rederier, Nina Porst.

Over­gangs­be­stem­mel­sen gælder for skibe, der er bygget efter 2010 og opfylder de internationale MARPOL-regler med beskyttede brændstoftanke. Disse skibe er designet med en ekstra be­skyt­tel­ses­bar­ri­e­re rundt om deres brændstoftanke, hvilket reducerer risikoen for olieudslip betydeligt i tilfælde af en ulykke.

Der findes dog skibe bygget før 2010, der opfylder de samme designkrav. Dem har de danske myndigheder valgt at inkludere i over­gangs­be­stem­mel­sen, noget som Danske Rederier har arbejdet for og støtter op om.

Powered by Labrador CMS