Radikale: Arbejdskraft kræver at vi lægger strammer-retorik på hylden

Carolina Magdalene Meier. Foto: Radikale Venstre
Carolina Magdalene Meier.

Det Maritime Valg –

Publisert

Af Carolina Magdalene Maier, Folketingskandidat, Radikale Venstre, Københavns Storkeds

De danske virksomheder skriger på arbejdskraft. Der er simpelthen ikke hænder nok til at løfte opgaverne – det gælder fra alt til omsorgsområde til både vidensarbejde og faglært arbejde i f.eks. det maritime Danmark. 

Samtidig med at vi står med massive rekrutteringsproblemer, sender vi dygtige mennesker ud af landet, som gerne vil bidrage – men som falder for en eller anden tåbelig regel i lovgivningen.

Flere partier har været ude at foreslå det, jeg vil kategorisere som lappeløsninger: Moderaterne har f.eks. foreslået, at deltidssygeplejersker får et løntillæg, hvis de går op på fuld tid. 

I Radikale Venstre vil vi hellere stikke skovlen et spadestik dybere og skabe grundlæggende og langsigtede løsninger, som skal sikre, at danske virksomheder på den lange bane kan rekruttere de medarbejdere, der er brug for. Vi foreslår helt konkret en række løsninger:

For det første, at vi udvider den såkaldte arbejdsmarkedstilknytningsregel. Det betyder, at udlændinge, som bidrager til det danske velfærdssamfund, skal have mulighed for at blive i Danmark, selvom de mister deres opholdstilladelse som familiesammenført, flygtning eller medfølgende familiemedlem. Vi har set alt for mange eksempler på, at udlændinge, der enten arbejder eller er ved at uddanne sig, smides ud af landet. 

For det andet foreslår vi, at udlændinge, der har søgt ægtefællesammenføring, får ret til at studere og arbejde under sagsbehandlingen. Som det er nu, må man hverken arbejde eller studere under sagsbehandlingen – som ofte er lang! Og det på trods af at 2 ud af 3 ansøgere får opholdstilladelse. 

For det tredje skal vi have sænket beløbsgrænsen for, hvor meget man skal tjene for som udlænding at arbejde i Danmark. Vi foreslår, at vi sænker beløbsgrænsen permanent til 360.000 kr. årligt. Vi skal også have fjernet kravet om, at udlændinge har en dansk bankkonto for at kunne få arbejde i Danmark – det er et tåbeligt benspænd. Endvidere skal vi have udvidet den såkaldte positivliste for faglærte, så ordningen bliver lettere at bruge for arbejdsgiverne. 

For det fjerde foreslår vi, at uddannelse sidestilles med beskæftigelse ved ansøgning om permanent opholdstilladelse. I dag kan det ikke betale sig for en udlænding at uddanne sig i Danmark, hvis vedkommende ønsker at søge om permanent ophold. Uddannelse tæller nemlig ikke med i vurderingskriterierne. Derfor er mange udlændinge mere tilskyndet til at tage ufaglært arbejde end til at uddanne sig. 

Endelig foreslår vi, at vi skal have flere internationale studerende til Danmark. Vi bør åbne for nye pladser på de engelsksprogede uddannelser, hvor der er stor sandsynlighed for, at de nyuddannede bliver i Danmark og kommer i job. 

Hvis vi politikere virkelig vil hjælpe de danske virksomheder, så lægger vi strammer-retorikken på hylden og begynder at se på udlændinge som det vigtige bidrag de er for de danske virksomheder. På den måde sikrer vi også, at Danmark bliver en attraktiv destination for den internationale arbejdskraft, som vi både har brug for, og som beriger vores land med dygtige hænder og hoveder.

Powered by Labrador CMS