Flere penge til renoveringen af Havnebygningen og Honnørkaj

Foto: Steffen Stamp for Realdania / Lolland Kommune

Den økonomiske ramme for renoveringen af Havnebygningen og Honnørkaj på Nakskov Havn er blevet forøget. A.P. Møller Fonden har bevilget et ekstra beløb på 7,2 millioner kroner på grund af ekstraordinære prisstigninger.

Publisert

Beslutningen om at renovere Havnebygningen og Honnørkaj på Nakskov Havn blev truffet i 2020, hvor der blev afsat 30,7 millioner kroner. Siden har blandt andet materialepriser været kraftigt stigende, og det har udfordret projektet, men nu har A.P. Møller Fonden afsat yderligere 7,2 millioner kroner grundet de ekstraordinære prisstigninger.

“Vi er utroligt taknemmelige for den yderligere bevilling fra A.P. Møller Fonden. Uden bevillingen havde vi nok været nødt til at reducere projektet, og vi havde ikke kunnet realisere det spændende hus, parterne i Nakskov 2030 oprindeligt er blevet enige om,” lyder det fra programdirektør i partnerskabet Nakskov 2030, Tim Jeppesen.

Partnerne i Nakskov 2030, som består af Lolland Kommune, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og foreningen Realdania, har desuden besluttet at omprioritere 5 millioner kroner, som var sat af til Byens Hotel, så de nu er til rådighed for projektet i Havnebygningen og på Honnørkaj.

Idéen med Byens Hotel var at give tilskud til, at en privat aktør kunne etablere et nyt hotel på den betingelse, at hotellet skulle række ud i lokalsamfundet og tilbyde sig som et nyt mødested i Nakskov. Hotellet skulle tilbyde et fælles rum for byen med offentlige funktioner og muligheder for at mødes, afholde fællesspisninger, lokale arrange­menter mm. Der skulle derfor være café eller restaurant, mødefaciliteter, hyggeområde og lignende.

“Med Gustav von Rosens beslutning om at lave hotel i Toldboden og aftalen om at lave en tæt integration mellem hotel og Havnebygning, bliver mange af tankerne med Byens Hotel nu faktisk realiseret i Havnebygningen. Derfor giver det god mening, at Nakskov 2030 koncentrerer ressourcerne i Havnebygningen. Jo bedre vi lykkes med at udvikle hotel og Havnebygning i et tæt samarbejde, jo bedre er det for livet i byen og på havnen,” siger Tim Jeppesen.

Med den forøgede bevilling er den samlede bevilling fra A.P. Møller Fonden nu på 37,9 millioner kroner, og med omprioriteringen af de på 5 millioner kroner er den samlede byggesum for Havnebygningen og Honnørkaj nu på 42,9 millioner kroner. Ombygningsplaner og tidsplan forventes offentliggjort i december 2022.

Powered by Labrador CMS