Seks ansøgninger om etablering af havvindmølleparker sendt i høring

Overblik over nye Åben Dør ansøgninger i høring. Illustration: Energistyrelsen
Overblik over nye Åben Dør ansøgninger i høring. Illustration: Energistyrelsen

Energistyrelsen har i den seneste tid mærket stor interesse for etablering af nye havvindmølleparker gennem åben dør-ordningen. Energistyrelsen sender nu seks yderligere ansøgninger i myndighedshøring. Flere af de ansøgte projekter ligger langt fra kysten.

Publisert

Energistyrelsen mærker stor interesse for etablering af nye kystnære havvindmølleparker gennem den såkaldte åben dør-ordning. Energistyrelsen har siden 4. april 2022 modtaget 47 ansøgninger, hvoraf 16 er blevet afvist på grund af overlap med statslige arealreservationer.

Energistyrelsen vil nu sende yderligere seks ansøgninger i myndighedshøring. Ansøgningerne er placeret ved område 1-3, 7, 11 og 12, jf. kort og Energistyrelsens hjemmeside.

Energistyrelsen har modtaget en række ansøgninger for meget store projekter – hver med kapacitet på over 1 GW – hvoraf flere ligger langt fra kysten. Grundet projekternes karakter i forhold til størrelse og i flere tilfælde afstand til kysten har Energistyrelsen undersøgt, hvorvidt ansøgningerne er omfattet af reglerne for åben dør-ordningen.

Energistyrelsen har nu vurderet, at dette er tilfældet. Styrelsen vil derfor gå videre med realitetsbehandlingen af ansøgningerne, hvilket blandt andet indebærer myndighedshøring.

Den endelige afgørelse om, hvorvidt der kan gives en forundersøgelsestilladelse til et projekt, vil bero på en konkret vurdering, hvor en række forskellige forhold vil indgå, herunder blandt andet hensyn til miljø, natur, sikkerhed, skibsfart, fiskeri eller planmæssige hensyn i forhold til den samlede udbygning af havvindmøller, omfanget af vindressourcer samt hensyn til den overordnede netplanlægning.

Hvis en ansøgningsproces ender med, at der gives en forundersøgelsestilladelse, indebærer det ikke, at der gives tilladelse til at opstille havvindmøller på den givne lokalitet, men alene at der kan gennemføres nødvendige undersøgelser for projektet.

Powered by Labrador CMS