To ansøgninger til udbud om tilladelser til CO2-lagring i Nordsøen

Arkivfoto: Peter Gonzalez / Unsplash

Energistyrelsen igangsatte den 15. august i år første udbud af tilladelser af lagring af CO2 i den danske undergrund i Nordsøen. Ved ansøgningsfristens udløb har styrelsen modtaget to ansøgninger.

Publisert

Det første udbud af tilladelser til lagring af CO2 i den danske undergrund i Nordsøen blev sat i gang i midten af august, og da ansøgningsfristen 1. oktober udløb, kunne Energistyrelsen konstatere, at de har modtaget to ansøgninger. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Tre selskaber er involveret i ansøgningerne; et konsortium bestående af INEOS og Wintershall Dea International samt TotalEnergies EP Danmark A/S. Desuden vil Nordsøfonden få en andel på 20 procent i alle de kommende licenser.

”Vi er i Energistyrelsen meget glade for selskabernes interesse for at lagre CO2 i Nordsøen. Det viser, at de også ser et stort potentiale i CO2-lagring i den danske undergrund. Fangst og lagring af CO2 spiller en væsentlig rolle i den danske klimapolitik, og det er derfor en vigtig milepæl at skulle behandle de første ansøgninger om fuldskala CO2-lagring,” siger kontorchef i Energistyrelsen, Henrik Sülsbruck.

Energistyrelsen vil i den kommende tid gennemgå ansøgningerne og vurdere den tekniske og finansielle kapacitet og de arbejdsprogrammer, selskaberne har fremlagt i ansøgningerne.

Inden tilladelserne gives, skal klima-, energi-, og forsyningsministeren efter reglerne i undergrundsloven forelægge en redegørelse for Folketingets Klima-, Energi-, og Forsyningsudvalg om, hvilke tilladelser ministeren agter at udstede. Det forventes, at eventuelle tilladelser vil blive udstedt i begyndelsen af 2023.

Udbuddet følger op på de politiske aftaler om fangst og lagring af CO2, som blev indgået af den socialdemokratiske regering sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.

I aftalen fremgår det, at fangst og lagring af CO2 – såkaldt CCS – spiller en væsentlig rolle i at indfri de nationale klimamål, da CCS-teknologien kan bidrage til at reducere udledninger, der ellers er vanskelige at reducere på anden vis. CCS kan samtidig bruges til at skabe negative emissioner.

Udbuddet af tilladelser til CO2-lagring i Nordsøen er således et skridt på vejen mod implementeringen af aftalerne om CCS-strategien.

Fakta

  • Udbuddet af tilladelser til CO2-lagring i Nordsøen er det første af sin art i Danmark.
  • Der kan søges om tilladelser i det udbudte område årligt.
  • Tilladelser gives i første omgang til efterforskning i op til seks år. Hvis der findes en egnet lokalitet til CO2-lagring, kan tilladelsen forlænges i op til 30 år med henblik på lagringsvirksomhed.
  • Der er gennemført en strategisk miljøvurdering af planen for udbuddet, så det sikres, at lagring foregår miljømæssigt forsvarligt. Efterfølgende lagringsprojekter, herunder boringer med videre skal desuden miljøvurderes konkret.
  • Lagring af CO2 er en kendt teknologi, som har været anvendt i bl.a. Norge, hvor der har været lagret CO2 i Sleipner-feltet siden 1996.
Powered by Labrador CMS