Forsikringsmægler – en særlig branche

Helgoland. Foto: Dansø Forsikringsmæglere
Helgoland.

Hvad bliver forsikret indenfor skibsforsikring?

Publisert

“Det er mit arbejde, som forsikringsmægler, at yde rådgivning om risikohåndtering og i samarbejde med kunden, at afdække det reelle behov for forsikring, sammenholdt med muligheder, der er for at kunne eliminere aktuelle risici. Det er den proces vi skal igennem for at definere, hvilke risici der skal forsikres imod.”

Hvad bliver forsikret indenfor skibsforsikring?

“Mine kunder er alle typer af skibe,” siger Bent og fortsætter,
“Men også skibsværfterne og håndværkerne på havnene, har behov for at sikre den rigtige dækning til den rigtige pris. Policen skal være iorden – ellers er der ingen dækning når uheldet er ude. Jeg har oplevet håndværkere med de frygteligste klausuler. Jeg har for eksempel set denne klausul hos nogle håndværkere, der næsten kun arbejder på skibe ‘Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller tab forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes til / indgår i skibe, offshore installationer eller luftfartøjer.’ En sådan klausul er jo en ren katastrofe for håndværkerne. Men det understreger, hvor vigtigt det er, at man får allieret sig med en specialist, der har erfaring i at læse og forstå alt det, der står med småt,” fortæller Bent Ketelsen.

Hvad siger kunderne

Bent er blandt andet forsikringsmægler for de to værfter på Thyborøn havn, og den fælles flydedok.

Direktør Tage Hansen udtaler:
“Vi har indtil videre de samme forsikringsselskaber som tidligere, men for mig har brugen af forsikringsmægler contra den direkte betjening hos forsikringsselskabet, været en lettelse på den måde, at Bent sidder på samme side af bordet som os, når det drejer sig om skadesbehandling.”

Christian Wichmann Rasmussen, der blandt andet ejer skibet Helgoland udtaler:
“Vi oplevede at blive påsejlet mens vi lå for kaj og selv om vi var totalt uden skyld, blev skadesudgifterne medregnet i vores skadestatistik, der blandt andet derfor ikke så særlig godt ud. Ved samme sag måtte vi dels have hjælp til, at få den rigtige erstatning og dels efterfølgende have hjælp til at finde et andet forsikringsselskab, idet præmien steg helt uhæmmet højt.”

Hvad er en forsikringsmæglers opgave?

Bent svarer:
“For mig er det min primære opgave er være min kundes rådgiver og forbindelse til forsikringsselskaberne. Jeg er deres “interne forsikringsafdeling. Jeg er medindehaver af Dansø Forsikringsmæglere, der er en landsdækkende sammenslutning af mæglere med forskellige specialer, mit speciale er erhvervs- og skibsforsikring.

Skadesbehandling er en væsentlig opgave. I dag bruger jeg over halvdelen af min arbejdstid på skadesbehandling, hvor jeg jo er kundens mand. Desværre kommer jeg mange gang først ind, når skaden er sket, og hvor jeg ikke selv har haft en indflydelse på udformning af policerne.

Uvildig rådgivning

Du får uvildig rådgivning, i Dansø indgår vi sædvanligvis en aftale om et fast årligt honorar, baseret på den aktuelle arbejdsbyrde. På denne måde kan der aldrig opstå tvivl om vores uvildighed, da vores afregning ikke beregnes som en procentdel af en præmie.

Samtidig opererer de fleste forsikringsselskaber med brutto- og nettopræmie, så det betyder ikke nødvendigvis højere forsikringsudgifter at være betjent via forsikringsmæglere. Det er også vigtigt at nævne, at jeg som forsikringsmægler, ikke modtager provision fra forsikringsselskaberne, ligesom jeg ikke har begrænsninger med hensyn til valg af forsikringsselskaber.

Som medlem af Dansø kan jeg derimod tilbyde forsikringer gennem både nationale og internationale selskaber, og hvis det er den bedste løsning, kan vi placere en kundes forsikringer på tværs af flere forsikringsselskaber.

Vi har små hundrede forsikringsselskaber i Danmark, men når det gælder skibsforsikringer, er konkurrencen ikke særlig stor. Derfor er jeg nødt til også at have et internationalt netværk, men sikrer mig for inden at skadesbehandlingen virker – også i Danmark.

Uanset om det er skibe eller andre virksomheder, laver jeg en udbudsrunde af en virksomheds forsikringsprogram og spørger normalt 8 forsikringsselskaber.

I samarbejde med kunden placerer vi de enkelte forsikringer i netop det forsikringsselskab, der giver den bedste forsikringsdækning til den bedste præmie. Du opnår sikkerhed for, at din virksomheds forsikringsprogram er optimalt, da jeg kun er interesseret i, at din virksomhed opnår markedets bedste løsninger,” slutter Bent Ketelsen, der har over 30 års erfaring i forsikringsbranchen.

Det bedste argument for at anvende en forsikringsmægler er ofte, at man kan spare penge. Men det er ikke nok at få en god pris, man skal også have den rigtige dækning – ellers kan det blive rigtig dyrt.

Du kan læse mere om Dansø Forsikringsmæglere lige her

Bent Ketelsen foran sit kontor.
Powered by Labrador CMS