Kurt Skov stopper som formand i Blue Water

Anne Skov og Kurt Skov. Foto: Blue Water
Anne Skov og Kurt Skov.

Grundlægger Kurt Skov stopper som formand for bestyrelsen i Blue Water, der 1. september fejrer 50-års jubilæum. Generationsskiftet betyder, at Anne Skov bliver formand for Blue Water Fonden.

Publisert

I snart 50 års har Kurt Skov været den dominerende frontfigur for transport og logistikkoncernen Blue Water, som han grundlagde i Esbjerg i 1972 – på et lille kontor med tre ansatte. I dag beskæftiger virksomheden omkring 2000 medarbejdere fordelt på knap 70 kontorer i 30 lande.

Nu overlader grundlæggeren rollen som frontfigur til datteren Anne Skov, der bliver formand for Blue Water Fonden, som ejer 75 procent af aktierne i Blue Water. Fonden blev grundlagt i 2007 med formålet at sikre firmaets fremtidige ejerskab, udvikling og tilknytning til Esbjerg, og Kurt, Gyrithe og Anne Skov har siden grundlæggelsen siddet i Fondens bestyrelse.

Anne Skov vil som formand for fonden og næstformand i bestyrelsen sikre og værne om Blue Waters værdier og kultur. Og hun vil samtidig medvirke til at udstikke hovedlinjerne for den videre udvikling af Blue Water.

”Jeg er både stolt og meget ydmyg over at træde ind som formand for fonden. Det er en meget stor tillidserklæring, og jeg føler et stort ansvar for – og en stor lyst til – at føre Blue Water stærkt ind i fremtiden. Herunder at sikre de værdier min far har bygget Blue Water op omkring. Fonden skal i fremtiden have en mere markant profil og vil være det centrale fundament for familien Skovs virke og involvering i Blue Water”, siger Anne Skov.

”Jeg ønsker at være garant for, at vi fastholder vores værdier og kultur – og at Blue Water ledes med respekt for disse. Selvfølgelig på en måde så der er plads til, at vi udvikler og forandrer os, som vi har gjort i alle årene. Vi ønsker at styrke fonden og sætte en langsigtet retning, så vi sikrer en positiv udvikling og dermed, at Blue Water også eksisterer om 50 og 100 år,” siger Anne Skov, der samtidig pointerer, at den daglige drift er i gode hænder hos den nuværende direktion, som gennem de seneste år har konsolideret indtjeningen og ekspanderet aktiviteterne.

Kurt Skov er glad for, at sidste skridt i generationsskiftet nu er gennemført, og at Anne Skov ønsker at påtage sig den nye rolle og derigennem sikre at familien Skov også fremover er direkte engageret og involveret i Blue Water.

”Jeg overlader trygt arbejdet til Anne, som har vist, hun har viljen, evnerne og lysten til at engagere og involvere sig i ejerskabet af Blue Water. Vi har et tæt samarbejde og vægter begge værdierne højt, og jeg ved, at hun vil medvirke til, at mit livsværk går en stærk fremtid i møde – til gavn for alle: familien, medarbejderne, kunderne og det omkringliggende samfund,” siger Kurt Skov, der samtidig har besluttet at trække sig som formand for driftsbestyrelsen.

”Vi har gennemgået en fantastisk udvikling, og jeg har haft ufattelig mange spændende og uforglemmelige oplevelser med kolleger, kunder og samarbejdspartnere gennem de 50 år. Jeg synes jubilæet er den rigtige anledning til at annoncere, at jeg trækker mig som bestyrelsesformand i Blue Water – for i stedet at fortsætte som menigt medlem”, siger Kurt Skov.

Han fortsætter som formand, frem til en afløser er fundet, og i forbindelse med at en ny formand tiltræder – senest i foråret 2024 – vil Anne Skov indtræde som næstformand. Hun er i dag menigt medlem af driftsbestyrelsen.

Powered by Labrador CMS