Dybdebombe fjernet ved kontrolleret sprængning i Femern Bælt

Foto: Femern A/S

Mandag blev der gennemført en kontrolleret sprængning af en såkaldt dybdebombe fra Anden Verdenskrig, som lå i umiddelbar nærhed af tunneltracéet for den kommende Femern Bælt-forbindelse.

Publisert

En ueksploderet dybdebombe på den danske side af Femern Bælt blev mandag uskadeliggjort efter intensive forberedelser og tæt koordinering med de ansvarlige tyske og danske myndigheder. Der blev anvendt et såkaldt dobbelt boblegardin ved den kontrollerede sprængning med henblik på at minimere undervandsstøj.

Derudover blev der anvendt pingere og såkaldte ‘sælskræmmere’ som akustiske afskrækkelsesforanstaltninger for at holde havpattedyr som marsvin og sæler væk fra det berørte område. Området blev derudover overvåget af hvalobservatører.

Der var tale om en tysk dybdebombe fra Anden Verdenskrig af typen D II, som blev fundet i den danske del af Femern Bælt i nærheden af den tyske grænse og Natura 2000-området ‘Fehmarnbelt’.

Dybdebomben blev opdaget i foråret 2021 i forbindelse med de grundige undersøgelser af havbunden i og omkring tunneltracéet, der af sikkerhedsmæssige årsager blev foretaget forud for opstart af gravearbejderne til Femern Bælt-tunnelen.

I forbindelse med disse undersøgelser blev der fundet ueksploderet ammunition i den danske og tyske del af Femern Bælt. Med undtagelse af en dybdebombe på 125 kg kunne samtlige fund bjærges og uskadeliggøres. Den tilbageværende bombe er nu uskadeliggjort ved en vellykket sprængning foretaget under de højeste sikkerhedsforanstaltninger.

”Vi er glade for, at dybdebomben i dag er uskadeliggjort på kontrolleret vis. På grund af nærheden til naturbeskyttelsesområdet og den tyske grænse havde vi på forhånd koordineret proceduren meget tæt med de ansvarlige tyske og danske myndigheder. En vigtig forudsætning for at begynde nedsænkningen af tunnelelementer fra 2024 er nu opfyldt,” siger teknisk direktør hos Femern A/S, Jens Ole Kaslund.

Femern A/S gav allerede under forhandlingerne ved Forbundsforvaltningsdomstolen i efteråret 2020 tilsagn om at stille et boblegardin til rådighed i forbindelse med eventuelle sprængninger i projektområdet, hvilket altså nu er kommet til anvendelse.

På linket her kan du se, hvordan det så ud, da sprængningen blev foretaget.

Powered by Labrador CMS