Nye anbefalinger for transport af pla­stik­gra­nu­lat

For at sikre, at pla­stik­gra­nu­lat ikke ender i verdenshavene har IMO før påske vedtaget retningslinjer for transport af pla­stik­gra­nu­lat til søs.

Publisert

Det er stort problem, hvis store mængder pla­stik­gra­nu­lat ender i havet, for det er en form for plastikforurening, der kan være utroligt vanskelig at rydde op.

Derfor vækker det glæde i Danske Rederier, at FN's søfartsorganisation, IMO, kort før påske vedtog globale vejledende retningslinjer for transport af pla­stik­gra­nu­lat med det formål at mindske risikoen for, at materialet ender i havet.

"Plastik hører ikke til i vores have, og vi skal gøre, hvad vi kan for at forhindre, at det ender der. Derfor er det en rigtig god udvikling, at IMO nu har vedtaget retningslinjer for, hvordan man skal håndtere plastikgra­nu­lat ombord. Jeg håber helt klart, at næste skridt bliver, at ret­nings­linjer­ne bliver gjort obligatoriske,” lyder det i en pressemeddelelse fra direktør for klima, miljø og sikkerhed for Danske Rederier, Nina Porst.

De nye vejledende retningslinjer adresserer blandt andet, hvordan plastik­gra­nu­la­ter skal pakke og stuves ombord.

"Skibsfart er i sagens natur et globalt erhverv. Og derudover kan plastik­gra­nu­lat, der ryger overbord, ende meget langt væk fra stedet, hvor det skete. Derfor giver rigtig god mening, at man vedtager globale retningslinjer, der gælder, uanset hvor man sejler. Jeg håber derfor også, at EU i stedet for at gennemføre regional regulering tilslutter sig arbejdet med at sikre forpligtende global regulering af transport af plastik­gra­nu­lat til søs," siger Nina Porst.

Her er IMO's anbefalinger:

Pla­stik­gra­nu­la­ter bør pakkes i emballage af god kvalitet for at modstå de stød og belastning, der normalt opleves under transport, og for at forhindre eventuelt tab under transport.

Fragtcon­tai­ne­re med pla­stik­gra­nu­la­ter bør stuves og sikres korrekt for at minimere risikoen for forurening af havmiljøet. Det er vigtigt at tage hensyn til skibets sikkerhed og besætningens velbefindende. Specifikt bør pla­stik­gra­nu­la­ter­ne stuves under dæk, hvor det er muligt, eller i beskyttede områder af udsatte dæk. Desuden skal trans­por­t­in­for­ma­tio­nen tydeligt identificere de fragtcon­tai­ne­re, der indeholder pla­stik­gra­nu­lat, og afsenderen bør supplere god­s­in­for­ma­tio­nen med en særlig anmodning om korrekt stuveplacering.

Det er heldigvis ganske få containere, der ender i havet. The World Shipping Council estimerer, at ca. 250 mio. containere transporteres med skib hvert år. I gennemsnit er 1.566 containere, eller ca. 0,0006 % af det samlede antal, blevet tabet i havet om året fra 2008 til 2022.

Kilde: Danske RederierPowered by Labrador CMS