Danske Maritime ser stort potentiale i anbefalinger

Jenny Braat. Foto: Danske Maritime
Jenny Braat.

Der er masser af maritime aftryk og stort potentiale i de anbefalinger, som syv regionale vækstteams mandag afleverede, og det vækker glæde hos Maritime Danmark. 

Publisert

For tre måneder siden nedsatte regeringen med støttepartier syv regionale vækstteams med lokale repræsentanter fra erhvervslivet, fagbevægelsen, kommunerne, de tværkommunale erhvervshuses bestyrelser og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

Opgaven lød på at afdække, hvilke regionale styrkepositioner der kan være med til at sætte gang i vækst og jobskabelse i de enkelte landsdele – med henblik på at komme bedst muligt videre fra coronakrisen. Samtidig foretog man en prioritering, hvor det maritime kom i højsæde på Fyn, men også blev tænkt ind i andre regioner. Omdrejningspunktet var grøn omstilling, innovationskraft og vejen til at skabe nye erhvervsfyrtårne med international gennemslagskraft. 

Mandag har de syv teams afleveret deres anbefalinger til erhvervsministeren, og planen er nu at fordele 500 millioner kroner til det videre arbejde, som skal målrettes, hvad der lokalt er mest behov for. 

Dykker man ned i bidraget fra det fynske vækstteam, vil man der arbejde på at blive et internationalt epicenter for nye teknologiske løsninger inden for robotter, droner og autonomiseret søfart, som kan bidrage til grøn omstilling og øget automatiseringen i andre erhverv. 

Hos Danske Maritime glæder administrerende direktør Jenny Braat sig over, at de maritime erhvervs betydning er tydelig over hele landet, når man studerer anbefalingerne fra de syv vækstteams. 

“Jeg synes, det er nogle gode og relevante forslag, vi ser fra de regionale vækstteams, og jeg tror ligesom dem, at de nævnte forslag har stort potentiale – både regionalt og på tværs af Danmark. Både for den grønne omstilling og væksten er det vigtigt, at de stærke kompetencer, vi har i den maritime industri og i Det Blå Danmark i det hele taget, bliver prioriteret og understøttet fra politisk side, så vi vil følge den politiske modtagelse nøje. I de konkrete forslag er det vigtigt at huske, at den teknologi, vi kender fra scrubbere, også kan bruges til CO2-fangst. Så fx der har den maritime industri i dén grad noget at byde ind med, som over tid kan skabe et nyt, internationalt forretningsområde. Det samme gælder inden for maritim automatisering, digitalisering samt avancerede droneløsninger, som også kommer til at vinde mere og mere indpas på verdensmarkedet,” lyder det fra direktøren. 

“Samtidig er branchen langt fremme med udvikling af grønne teknologier og udvikling af grønne brændstoffer, men det kræver mange og lange testforløb at nå i mål. Tager man et konkret eksempel som fx et brændselscellesystem baseret på methanol, vil testforløbet koste omkring 7 mio. dkr., hvoraf godt halvdelen af prisen er afgifter på de brændstoffer, der bruges undervejs. Det giver simpelthen ikke mening. Det er en regulær forhindring, som bør fjernes hurtigst muligt,” siger Jenny Braat. 

Powered by Labrador CMS