Ny eksportanalyse – COVID19 ramte den maritime industri hårdt

Foto: Danske Maritime

Den maritime industris eksport er med kun mindre udsving vokset siden 2015, men i 2020 var den på cirka 28 milliarder kroner, hvilket udgør et fald på knap 9 milliarder i forhold til 2019. Det viser en analyse, som Danske Maritime har fået lavet i samarbejde med COWI.

Publisert

Danske Maritime har fået udarbejdet en analyse, som belyser udviklingen i den maritime industris eksport fordelt på lande. Det er tredje gang, foreningen dykker ned i, hvordan den maritime industrieksport som helhed ser ud, og analysen er som de foregående år lavet i samarbejde med COWI med støtte fra Den Danske Maritime Fond.

Men her hører ligheden så også op, for analysen vedrører 2020 og viser, at coronaen fik markante negative konsekvenser i den danske maritime industri, hvis eksportandel af industriens samlede produktion ligger væsentligt over andelen for dansk erhvervsliv som helhed. Derfor ramte det hårdt, da land efter land lukkede for indrejse, og det dermed blev umuligt eller ekstremt langsommeligt og besværligt at nå frem til kunderne.

For første gang ses derfor et større fald. Den maritime industris eksport er med kun mindre udsving vokset siden 2015, men i 2020 var den på cirka 28 milliarder kroner, hvilket udgør et fald på knap 9 milliarder i forhold til 2019.

Tabel: Maritim eksport af varer og tjenester fordelt på regioner og år, skaleret op ved hjælp af oplysninger fra Beskæftigelse og Produktion i Det Blå Danmark, forskellige udgivelser, millioner kroner, løbende priser.

Som tabellen viser, ses der for første gang ses en betydelig nedgang ikke alene i den samlede eksport, men også i eksporten til hver eneste region omfattet af eksportanalysen. Pandemien sænkede fra marts 2020 den økonomiske aktivitet markant og vanskeliggjorde eksport som følge af rejserestriktionerne samt nedlukning af værfter og havne. Hertil kommer, at dele af søfartssektoren, som eksempelvis krydstogt, blev hårdt ramt.

Kilde: COWI’s beregninger på baggrund af oplysninger fra Beskæftigelse og Produktion i Det Blå Danmark, forskellige udgivelser, udenrigshandelsstatistik og survey af maritime virksomheder.

Som det fremgår af tabellen, er EU fortsat eksportmæssigt det største enkeltmarked for den danske maritime industri efterfulgt af Kina og Sydkorea. Den maritime eksport til de øvrige EU-lande udgør 20,7 procent af den samlede maritime eksport. Kina (16,8 procent), Sydkorea (9,5 procent) og USA (8,2 procent) udgør henholdsvis det næststørste, tredjestørste og fjerdestørste marked.

Derved blev 2020 året, som betød et brud med en ellers stort set konstant stigende maritim industrieksport i årene 2015-2019. Tallene til trods står den danske maritime industri dog fortsat stærkt, men det politiske fokus lader fortsat en del tilbage at ønske, lyder Jenny Braat, administrerende direktør hos Danske Maritime.

”Noget af det, der har imponeret mig allermest under pandemien, har været vores medlemmers evne til at omstille sig og afprøve nye veje til at holde på kunderne og bevare de helt afgørende markedsandele, vi har på det globale marked. Vores medlemsvirksomheder har heldigvis nydt godt af, at de stod meget stærkt, da krisen ramte, men alle blev ramt, og alle har kæmpet hårdt. Til gengæld må jeg sige, at Folketingets opbakning til eksporterhvervene burde have været langt større, og det gælder også for nuværende. Fokus har i alt for høj grad ligget på de nære udfordringer, men eksporten er fundamentalt vigtig for dansk økonomi, og der er stadig brug for politiske initiativer, som kan bidrage til at styrke Danmarks position på verdensmarkedet – både inden for det maritime og på andre områder. Nu og her kan vi heldigvis se, at der er godt gang i hjulene igen i vores maritime industri, men vi kan samtidig se nogle yderst bekymrende tendenser med øget protektionisme på nogle af vores vigtigste markeder, ikke mindst i Kina. Det arbejder vi i internationale sammenhænge med at dæmme op for, så vi kan få verdensmarkedet normaliseret og få sikret et level playing field. Vi har en af de dygtigste maritime industrier i verden – ikke mindst inden for grøn omstilling – og med fair vilkår på det globale marked vil vi se eksporten blomstre igen – det er jeg slet ikke i tvivl om,” siger Jenny Braat.

Powered by Labrador CMS