Miljøkonsekvensrapport for afvikling af Ravn-feltet sendt i høring

Oversigtskort over placeringen af Ravn-feltet og andre olie- og gasanlæg i den danske sektor af Nordsøen. Illustration: Energistyrelsen
Oversigtskort over placeringen af Ravn-feltet og andre olie- og gasanlæg i den danske sektor af Nordsøen. Illustration: Energistyrelsen

Miljøkonsekvensrapporten for afvikling af Ravn-feltet i den danske del af Nordsøen er nu tilgængelig for offentligheden. Det er første gang, at et olie- og gasfelt skal afvikles fuldt ud i Danmark.

Publisert

Det er nu muligt for offentligheden, og herunder myndigheder og organisationer, frem til og med den 1. december 2023 at indgive kommentarer og stille spørgsmål til den danske miljøkonsekvensrapport for afvikling af Ravn-feltet i den danske del af Nordsøen til Energistyrelsen.

Det er operatøren Wintershall Nordzee B.V, der ansøger om tilladelse til afvikling af Ravn-feltet.

Ravn-platformen og de tilhørende installationer blev bygget i 2015 og er beliggende inden for tilladelse 5/06 og 2/16 på den danske kontinentalsokkel cirka 245 kilometer fra den danske kyst og cirka 15 kilometer fra den tyske grænse. Ravn-platformen er tilkoblet to rørledninger og en forsyningsledning, som er forbundet med A6-A platformen i den tyske sektor.

Der er er to suspenderede produktionsbrønde tilkoblet til Ravn-platformen, som ikke længere producerer. Selskabet har søgt om tilladelse til permanent at lukke Ravn-brøndene, og lukningen er underlagt en selvstændig miljøvurdering. De to Ravn-brønde vil skulle lukkes forud for afvikling af Ravn-platformen.

Afviklingen af Ravn-feltet vil være Danmarkshistoriens første fulde afvikling af et olie- og gasfelt. Energistyrelsen kan pålægge rettighedshaver at fjerne blandt andet anlæg, som staten ikke ønsker at overtage efter endt anvendelse.

Danmark har derudover forpligtet sig til at fjerne anlæg etableret i Nordsøen til indvinding og transport af olie og gas. Det betyder, at platform og tilhørende installationer skal nedtages og fjernes for at blive transporteret i land til ophugning eller genanvendelse.

Rørledninger er ikke omfattet af denne forpligtelse. Energistyrelsen skal derfor vurdere, om rørledninger skal afvikles in-situ, det vil sige efterlades efter rensning, eller helt eller delvist afvikles, så rørledningerne fjernes og transporteres i land.

Sammen med ansøgningen fra Wintershall Nordzee B.V. er vedlagt en miljøkonsekvensvurdering, der belyser miljøpåvirkninger i Danmark fra afvikling af Ravn-feltet.

Powered by Labrador CMS