Jubel på dansk havn over opgraderet infrastruktur

Arkivfoto: Grenaa havn

Infrastrukturaftalen 2021 bringer ny asfalt til Djursland. Det er positivt for både Grenaa Havn, virksomhederne på og omkring havnen, men ikke mindst for færgeforbindelsen Grenaa – Halmstad.

Publisert

Historisk set har infrastruktur til og fra havnen været et højt prioriteret fokuspunkt for Grenaa Havn. Ekstraordinært i den seneste periode, hvor det i længere tid ikke så ud til at gå Djurslands vej med opgraderinger og forbedringer til transportområdet. Et intensivt arbejde på at få politikkernes blik rettet mod Djursland har nu båret delvis frugt, i den nu aftalte infrastrukturplan for 2022-2035.

På trods af, at Grenaa Havns prioriterede ønske om en 2-1 højklassevej fra Tåstrup helt til Grenaa ikke blev indfriet i denne omgang, er der trods alt positivisme at spore hos Henrik Carstensen, CEO Grenaa Havn A/S.

”I kølvandet på havnens seneste års fremgang og Stena Lines planer om at fordoble kapaciteten på Grenaa-Halmstad forbindelsen, forventer vi massivt øget, tung trafik på Djursland, til og fra Grenaa. Derfor har det lagt os meget på sinde, at der kommer fokus på en opgradering af A15 som første prioritet. Det glæder os her på havnen, at der nu politisk gøres flere tanker om en opgradering på den sydgående rute til – og fra Grenaa. Derfor imødeser vi den forventede opgradering af rute 15 mellem Bale og Tåstrup,” udtrykker Henrik Carstensen.

I aftaleparternes infrastrukturaftale 2021 er indgået et forlig om to omfartsveje på fire kilometer nord om Tirstrup og fire kilometer Øst om Trustrup.

”Med de to planlagte omfartsveje ved Tirstrup og Trustrup vil trafikken positivt få et bedre flow. Det har stor betydning for vore logistikvirksomheder, at gods kan fragtes effektivt til og fra havnen. Sådanne markante infrastrukturændringer vil altid påvirke omgivelserne, også helt lokalt. Set fra havnens synspunkt, og med et rodfæstet ønske om fortsat at styrke og udvikle vores lokalområde, er denne opgradering en vigtig parameter for vores kunder og samarbejdspartnere,” konstaterer Henrik Carstensen.

Grenaa Havn forsætter den hidtil aktive, politiske dialog om en endnu bedre infrastruktur på Djursland. Henrik Carstensen øjner muligheden for fortsat at påvirke puljen på 3,5 milliarder kroner, som endnu ikke er prioriteret til specifikke projekter.

”Som vi ser det, mangler vi, med den nye infrastrukturaftale, relativt korte strækninger i at have et velopgraderet og moderne vejsystem, syd for Grenaa. Derfor læner vi os ikke tilbage, snarere tværtimod. Vi påtænker at fastholde vores intensive fokus på løbende og fortsatte opgraderinger af infrastrukturen på Djursland,” afslutter Henrik Carstensen.

I Infrastrukturplanen for 2035 Danmark Fremad er det et direkte fokusområde med bedre adgangsveje til de danske havne. Særligt fordi havne er knudepunkter for klimavenlig transport ad søvejen. Grenaa Havn kan afhjælpe en del af trængslen på vejene og samtidig hjælpe miljøet ved at få flere lastbiler ud at sejle. Grenaa har et vigtigt hængsel til Sverige med Grenaa-Halmstad forbindelsen. Lige nu benytter mere end 37.000 lastbiler årligt den blå motorvej mellem Grenaa og Halmstad. Når Stena Line indfører endnu en færge, estimeres at yderligere 30.000 lastbiler vil benytte færgeruten. Dertil kommer turismerelateret trafik.

Powered by Labrador CMS