Dansk Industri: Kæmpe gevinster ved CO2-fangst og lagring

Harald feltet. Foto: Dansk Industri
Harald feltet.

Hvis vi skal undgå omfattende klimaforandringer i fremtiden og efterleve Parisaftalen, er det nødvendigt at indfange CO2 og lagre det i undergrunden. Derfor er aftalen om CO2-fangst og lagring en særdeles vigtig aftale, mener Dansk Industri.

Publisert

Mulighederne for at lagre CO2 i de geologiske lag under Nordsøen er gode – så gode, at Danmark kan spille en central rolle i EU inden for lagring af CO2. Derfor er Dansk Industri (DI) glade for tirsdagens aftale om CO2-fangst og lagring (CCS).

“CCS er en helt afgørende teknologi, når vi skal tage de sidste skridt mod at gøre Danmark og EU 100 procent klimaneutralt, og hvis vi skal undgå de dramatiske klimaforandringer, som forskere over en bred kamp forudser, bliver det nødvendigt at tage CCS i brug over alt i verden,” lyder det fra branchedirektør i DI Energi, Troels Ranis.

DI glæder sig over, at ambitionerne er hævet markant, siden forligspartierne indgik klimaaftalen for energi og industri i 2020. Dengang var målet at indfange 0,9 millioner ton i 2030. Det er nu hævet til mindst 1,4 millioner ton CO2 i 2030.

“Kulstoffangst – og lige om lidt også anvendelse af CO2 i bæredygtige brændstoffer – rummer kæmpe muligheder for virksomhederne. Derfor har vi ventet i spænding på denne strategi. Der er store klimagevinster i kulstoffangst, og det er et enormt marked, som er på vej til at blive skudt i gang,” siger Troels Ranis.

I klimaaftalen fra 2020 blev der afsat i alt 16 milliarder kroner til en CCUS-pulje, der skal understøtte udviklingen af det helt nye erhverv. Den pulje har forligspartierne tirsdag fastlagt principperne for.

I aftalen er det blandt andet besluttet at udvikle en klynge i Nordjylland, der skal dække hele værdikæden fra fangst, til lagring og anvendelse af CO2.

“Politikerne fortjener ros for at se værdikæderne i en sammenhæng, at hæve ambitionerne til nye højder og på samme tid have øje for, at der er flere strategier for nye teknologier, der skal spille sammen,” siger Troels Ranis

Kulstoffangst vil ifølge aftalen bidrage med en reduktion på 0,4 millioner ton CO2 årligt fra 2025. Dansk Industri er glade for, at aftalen har fokus på at indfri klimaambitionerne og samtidig skaber grundlaget for en konkurrencedygtig grøn industri for fangst, anvendelse og lagring af CO2.

“Vi forventer, at omkostningerne til fangst og lagring vil falde i fremtiden, så det bliver realistisk at indfange CO2 fra både store og lidt mindre punktkilder. Hvis vi indfanger og lagrer CO2 fra biomassefyrede kraftværker, får vi negative emissioner, som kan give et markant bidrag til kampen mod klimaforandringerne,” lyder det fra Troels Ranis.

“I Danmark har vi en stærk offshore industri, gode muligheder for at lagre CO2 både på land og under havbunden samt et velintegreret energisystem, hvor virksomhederne er gode til at samarbejde. Det gør, at danske virksomheder har gode kort på hånden i forhold til at udvikle denne industri,” siger han.

Powered by Labrador CMS