Danske Rederier: Positivt med aftale om CO2-lagring

Administrerende direktør i Danske Rederier Anne H. Steffensen, klimaminister Dan Jørgensen, og formand Danske Rederier Jacob Melgaard - Her sammen ved Danske Rederiers årsdag. Arkivfoto: Danske Rederier
Administrerende direktør i Danske Rederier Anne H. Steffensen, klimaminister Dan Jørgensen, og formand Danske Rederier Jacob Melgaard - Her sammen ved Danske Rederiers årsdag.

Regeringen har indgået en aftale om CO2-lagring med en række partier. Danske Rederier mener, at det er positivt, at der nu er enighed om retningen.

Publisert

Hvad der for få år siden måske virkede som det rene Georg Gearløs, kan om få år blive en realitet. Regeringen har indgået en aftale om CO2-lagring (CCS) med et bredt udsnit af Folketingets partier.

Med aftalen vil lagring af CO2 i udtjente olie- og gasfelter kunne ske allerede fra 2025 ligesom import, eksport og transport af CO2 over landegrænser med aftalen bliver muliggjort.

Det vækker glæde hos INEOS, der opererer flere oliefelter i Nordsøen.

”Det er meget positivt, at der nu foreligger en bred aftale på CCS. Det er afgørende for INEOS – og hele den danske tilknyttede industri – at der er fremdrift indenfor CCS. Det er samtidig helt afgørende, at der skabes sikre og klare rammer for udrulningen af CCS i den danske del af Nordsøen, hvis vi skal nå i mål med de ambitiøse klimamål. Potentialet for CCS er meget stort, og det er muligt at indfri ambitionerne, men tiden er knap, og vi har brug for de rette regulatoriske rammer for at kunne levere,” siger Mads Weng Gade, adm. direktør, INEOS E&P A/S.

Aftalen sætter også 210 millioner fra forskningsreserven af til undersøgelse af potentielle CO2-lagerlokaliteter i Danmark.

Hos det nyformede konsortium ”Dan-Unity” bestående af Evergas og Ultragas vækker dagens aftale begejstring.

”Hos Dan-Unity er vi glade for den brede politiske opbakning til udrulningen af CCS i Danmark. Transport af CO2 er endnu uopdyrket territorie på internationalt plan, og derfor er vi godt tilfredse med de danske ambitioner for sektoren. Ikke mindst ambitionerne for import og eksport af CO2 vil være afgørende for vores del af industrien, og her er vi glade for, at Regeringen vil fokusere på aftaler med ligesindede lande omkring transport af CO2 på tværs af landegrænser,” siger Steffen Jacobsen, CEO i Evergas.

Flere andre rederier står klar i kulissen, og hos Danske Rederier håber man, at det kan blive et centralt forretningsben for flere rederier. Derfor mener Danske Rederier, at der bør være et ”T” for transport med i forkortelsen, så CCS bliver til CCTS. (Carbon Capture, Transport and Storage).

Se videoen: Hvad er CO2-lagring og hvordan foregår det?

”Vi er meget glade for, at der nu er taget første skridt ift. rammerne for CCTS i Danmark. Der er nemlig brug for klare linjer for industrien for at kunne levere – i første omgang imod 2025 – men også med længere sigte. Vi ser frem til at følge forhandlingerne om transport af CO2 efter sommerferien. Et område hvor danske rederier allerede står klar til at løfte opgaverne – både nationalt og internationalt,” siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

Der er plads til at lagre 12-22 milliarder ton CO2 i den danske undergrund, ifølge analyser fra GEUS. Det svarer til mellem 400 og 700 gange Danmarks årlige CO2-udledninger.

Powered by Labrador CMS