Alle Folketingets partier er enige om ny havplan

Arkivfoto: Zhao Chen / Unsplash

Et bredt politisk flertal har med aftalen om Danmarks Havplan sikret mere naturbeskyttelse på havet. Seks procent af det danske havareal bliver strengt beskyttet nu, og 10 procent skal være strengt beskyttet i 2030.

Publisert Sist oppdatert

Regeringen har sammen med samtlige af Folketingets partier indgået en ny aftale om Danmarks Havplan. Med planen bidrager Danmark til målet i EU’s biodiversitetsstrategi om 30 procent beskyttet havareal, hvoraf 10 procent er strengt beskyttet i 2030.

I havplanen indgår i alt cirka 31,7 procent af det danske havareal til natur- og miljøbeskyttelseszoner. Derudover stiger andelen af strengt beskyttede områder på havet i havplanen fra cirka fire til henholdsvis seks procent allerede nu, otte procent i 2028 og 10 procent i 2030.

“Jeg er stolt af, at vi med denne aftale tager ansvar for naturen på havet med flere beskyttede områder. Særligt er jeg stolt af, at vi sikrer os en vej mod 10 procent strengt beskyttede områder i 2030, hvor vi allerede nu udlægger 6 procent, og samtidig opnår vi målet om 30 procent beskyttede områder. Naturen i havet er presset, og derfor er det bydende nødvendigt, at vi beskytter havets vilde natur. Med denne aftale tager vi et stort skridt i den rigtige retning,” siger miljøminister Magnus Heunicke.

Aftalepartierne er desuden enige om, at arealerne til råstofindvinding på havet skal søges reduceres fra cirka 7 procent til cirka 5 procent af det samlede havareal. Det svarer til en reduktion af råstofzoner på havet på 30 procent. Regeringen vil nu undersøge, hvilke zoner der kan reduceres, og det vil ske forud for en kommende råstofplan, som forventes at foreligge i 2025.

Med havplanen er det desuden besluttet at indføre tiltag over for klapning i havet – det vil sige dumpning af materiale i havet, som stammer fra oprensning og uddybning af eksempelvis havne og sejlrender. Blandt andet vil aftalepartierne indføre restriktioner for klapning i havområder med under 6 meters vanddybde og forbyde klapning i iltsvindssæsonen i områder med risiko for iltsvind.

Powered by Labrador CMS