Grøn genvej skal give mere havvind

Foto: Ziton

Danske Rederier tager imod ambitionen om at opføre 150 GW havvind i Nordsøen med åbne arme og pointerer vigtigheden af at få sat tempoet op og gjort godkendelsesprocesser mere smidige.

Publisert

Havvindmøller skal skyde op i Nordsøen som paddehatte på en våd græseng de næste mange år, hvis det står til Nordsølandene Danmark, Tyskland, Holland og Belgien.

I en ny aftale, som blev præsenteret onsdag på havnen i Esbjerg, lyder ambitionen, at der skal opsættes 150 GW havvind i Nordsøen frem mod 2050. En ambition som administrerende direktør i Danske Rederier Anne H. Steffensen tager meget vel imod.

”Esbjerg-erklæring er en god nyhed for hele værdikæden bag havvind. Det er et ambitiøst og nødvendigt mål, som vi i rederierne også kommer til at få gavn af. Nu taler vi vedvarende energi i så stor skala, at det virkelig kan få betydning for eksempelvis energi til nye grønne brændstoffer, som alle vores rederier før eller siden skal sejle på. Det er i sig selv en kæmpe opgave at skaffe energi nok til. Og så giver det grønne arbejdspladser i blandt andet rederierne i forbindelse med opsætning, vedligehold og transport af teknikere,” siger Anne H. Steffensen.

Danske Rederier har tidligere sammen med Wind Denmark og Dansk Energi (Nu Green Power Denmark) fået undersøgt, hvad det betyder for beskæftigelsen, hver gang der opsættes 1 GW havvind. Her er konklussionen, at for gigawatt havvind på dansk sokkel, altså en havvindmøllepark på størrelse med Thor og stor nok til at forsyne cirka en million husstande med strøm – vil 14.600 årsværk tilfalde danske virksomheder.

”Hvor offshore tidligere rimede på olie og gas, tænker vi nu havvind som det første, når vi siger offshore. 40 procent af vores medlemmer er helt eller delvist engageret i offshore-vind, og jeg kan kun se, at det kommer til at vokse de kommende år,” siger Anne H. Steffensen.

Ifølge Energistyrelsen var der i 2019 og 2020 ingen udbygning af havvind i Danmark – 0 nye idriftsatte anlæg på havet. I 2021 var udbygningen på 72 anlæg og 605 MW (grundet Kriegers Flak).

Powered by Labrador CMS