Lederne Søfart afblæser konflikt og indstiller til at gå rettens vej

Arkivfoto: Ibrahim Boran / Unsplash

Trods et flertal for at gå i konflikt i den netop afsluttede afstemning, så har bestyrelsen i Lederne Søfart måttet vælge en anden tilgang i konflikten med Danske Rederier.

Publisert

Afstemningen blandt Lederne Søfarts medlemmer på kollektive overenskomster (DRO1 og DRO2) om at gå i konflikt er nu afsluttet, og konklusionen er et flertal blandt medlemmerne for at gå i konflikt.

Det er imidlertid kun 30 procent af de stemmeberettigede medlemmer, som har stemt, og derfor mener bestyrelsen i Lederne Søfart ikke, at der kan indstilles til konflikt.

“Vi er tilfredse med, at et flertal har bakket op om bestyrelsens indstilling om at gå i konflikt, men vi er selvfølgelig ærgerlige over, at der ikke er flere medlemmer, der har stemt. Det er afgørende med en meget stærk medlemsopbakning, og derfor vælger vi nu at kigge andre veje end at gå i konflikt,” udtaler formand for Lederne Søfart, Jens Marquard Sørensen i en pressemeddelelse.

Fagforeningen er dog fortsat i åben konflikt med Danske Rederier, og Lederne Søfart varsler da også en retssag mod arbejdsgiverorganisationen for at have handlet i strid med overenskomsten for DRO2, hvor de har nægtet at forhandle med Lederne Søfart.

Fagforeningen finder det med egne ord nemlig ‘helt uacceptabelt, at over otte ud af ti danske navigatører sættes uden for indflydelse på egne løn- og arbejdsforhold. Det er stik imod den danske model, og derfor fortsætter Lederne Søfart selvfølgelig kampen’ lyder det i pressemeddelelsen.

”Kampen er langt fra slut. Vi har stadig mulighed for at gå arbejdsrettens vej, og det har vi i sinde at gøre. Danske Rederier og Dansk Metals svigt af danske navigatører og den danske model skal stoppes, og vi fortsætter den kamp ufortrødent og med hovedet højt,” udtaler Jens Marquard Sørensen.

Målet er fortsat at Lederne Søfart får forhandlingsretten på både DRO1 og DRO2, eftersom foreningen har over 80 procent af medlemmerne. Lederne Søfart mener således, at de er den eneste rette fagforening til at forhandle overenskomsten, hvis Danske Rederier vil give medlemmerne indflydelse på den overenskomst, som de arbejder under.

Powered by Labrador CMS