Godkendt – Lodser i DanPilot stemmer for ny overenskomst

Arkivfoto: DanPilot

Afstemning om en ny overenskomst for lodserne i DanPilot er afsluttet. Resultatet blev et rungende ‘ja’ fra 79 procent af de afgivne stemmer. Stemmeprocenten endte på cirka 85 procent.

Publisert

Bestyrelsen i Lederne Søfart har formelt godkendt overenskomsten. Bestyrelsen i DanPilot skal også formelt godkende overenskomsten, og det forventer Lederne Søfart sker indenfor de nærmeste dage.

Resultatet er, at DanPilot har opnået en større fleksibilitet i deres planlægning, til gengæld for at lodserne har opnået en væsentligt bedre natbeskyttelse. Samtidig er overenskomsten aftalt til at udløbe allerede i efteråret 2024, hvorved lodserne på en knapt 2-årig periode får den samme lønregulering, som under normale omstændigheder ville have taget tre år at opnå.

”Vi er tilfredse med resultatet, og det viser, at fortsat konstruktiv dialog med arbejdsgiveren lønner sig,” siger formand Jens M. Sørensen.

Formanden medgiver, at processen med flere forsøg på at få godkendt en overenskomst ikke har været noget skønmaleri, set fra medlemmernes side.

”Næste gang skal vi fra starten være bedre til at forventningsafstemme med medlemmerne og kommunikere, hvad der er praktisk og juridisk muligt,” siger Jens M. Sørensen.

Et af medlemmernes ønsker var eksempelvis en lønstigning på 8-10 procent, men da DanPilot er statsejet, kan de kun forhandle inden for det mandat, de har fået fra staten. Mandatet er baseret på den forhandlingsramme, der er fastsat af Centralorganisationernes FællesUdvalg (CFU) i forhandling med Finansministeriet.

Derfor har det ikke været muligt at hente lønstigninger ud over denne ramme, som for den 3-årige periode var på 4,42 procent. Den nuværende ramme blev fastsat inden den høje inflation vi har set i år, men Lederne Søfart forventer, at der vil blive taget højde for inflationen, når den næste ramme bliver forhandlet i 2024.

Derudover er der nye regler for aftaler om hviletid, som er fastsat af Søfartsstyrelsen. De regler har indsnævret rammerne for, hvad der kan aftales mellem overenskomstens parter. De nye regler fastslår bl.a., at hvil ombord på kunders skibe er hviletid. De regler kan man ikke skrive sig ud af gennem en overenskomstaftale. Til gengæld skal al den tid, der ikke specifikt er hvil, registreres som arbejdstid, herunder alle former for transport.

Det betyder, at lodserne hurtigere rammer grænsen for, hvornår arbejde udført i nattetimerne tæller for en hel nat.

Desuden skal lodserne nu kun arbejde én time i tidsrummet kl. 00-05, før de får registreret ”en nat”, hvor det for nuværende er tre timer i tidsrummet klokken 22.00 – 05.00.

Den samlede overenskomst vil blive lagt på Lederne Søfarts hjemmeside, så snart den er endeligt godkendt.

Powered by Labrador CMS