Offentlig høring om havmølleprojekt går i gang

Vindmølle. Foto: Waldemar Brandt Unsplash
Vindmølle.

Energistyrelsen og Hvidovre Kommune igangsætter nu en ny offentlig høring om havvindmølleprojektet Aflandshage Vindmøllepark. Høringen kommer til at køre hen over sommeren.

Publisert

Energistyrelsen og Hvidovre Kommune igangsætter nu en offentlig høring i perioden 12. juli 2022 – 6. september 2022. Borgere, organisationer, myndigheder samt andre, der kan blive berørt af projektet, har nu mulighed for at komme med bemærkninger til høringen. Det skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse.

Styrelsen gennemførte i perioden 9. november 2021 – 20. februar 2022 en offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten for Aflandshage Vindmøllepark. Energistyrelsen har nu vurderet, at der for at sikre en lovmedholdelig miljøvurderingsproces for Aflandshage projektet, skal gennemføres en ny offentlig høring hvor offentligheden bl.a. høres over det nye materiale, som er udarbejdet i forlængelse af den forudgående høring, herunder HOFOR’s ansøgning om etableringstilladelse.

Energistyrelsen har den 13. juni 2022 godkendt miljøkonsekvensrapporten for projektet og har i den forbindelse offentliggjort to høringsnotater, hvor der tages stilling til høringssvar fra den forudgående høring. Høringsmaterialet, som sendes i høring nu, består således af HOFOR’s ansøgning om etableringstilladelse, den godkendte miljøkonsekvensrapport, et udkast til Energistyrelsens etableringstilladelse, et udkast til Hvidovre Kommunes §25-tilladelse, tre supplerende faglige rapporter samt høringsnotater fra den forudgående offentlige høring af miljøkonsekvensrapporten.

Har du bemærkninger til projektet, skal de sendes til Energistyrelsen senest 6. september i år.

Powered by Labrador CMS