Forundersøgelser for Aflandshage Vindmøllepark godkendt

Fraunhofer BSH Germany Wind Farm Offshore

Energistyrelsen har mandag godkendt forundersøgelsesrapporten for Aflandshage Vindmøllepark, der består af en miljøkonsekvensrapport.

Publisert

Energistyrelsen har med godkendelsen vurderet, at forundersøgelsesrapporten opfylder lovens krav til indhold, og at det ikke på det foreliggende grundlag kan afvises at være relevant at udnytte energien i området. Sådan lyder det fra styrelsen i en pressemeddelelse.

Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten giver ikke projektudvikleren, Hofor Vind A/S ret til at opføre havvindmølleparken, men det giver Hofor mulighed for at gå videre til de næste skridt i ansøgningsprocessen – herunder ansøge om etableringstilladelse.

Energistyrelsen tager først endelig stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet, når der har været gennemført en offentlig høring af ansøgningen om etableringstilladelse på baggrund af den nu godkendte miljøkonsekvensrapporten. Det er også inklusiv høringsnotater fra den tidligere offentlige høring af miljøkonsekvensrapporten.

Hvis Hofor ansøger om etableringstilladelse, skal ansøgningen om etableringstilladelse sammen med relevante bilag, herunder den godkendte miljøkonsekvensrapport for projektet, et udkast til Energistyrelsens etableringsafgørelse samt høringsnotater fra den tidligere offentlige høring af miljøkonsekvensrapporten sendes i en otte ugers offentlig høring.

Såfremt Hofor ansøger om etableringstilladelse, forventes det, at miljøkonsekvensrapport for projektet og Hofors ansøgning vil blive sendt i høring i midten af juli.

Fakta om projektet

Projektet omfatter opstilling af 25-45 havvindmøller med en installeret effekt på op til 300 MW inden for et ca. 42 km2 stort område.

Projektet ønskes placeret i Øresund mellem Amagers sydspids og Stevns. Mølleområdet plus korridoren til kablet dækker et samlet havareal på ca. 65 km2, og afstanden fra mølleområdet til den nærmest kyst vil være mere end otte kilometer. Havmølleparken forventes tilsluttet el-nettet ved Energinets eksisterende 132 kV station ved Avedøreværket via en ny 132 kV transformerstation.

Powered by Labrador CMS