Havneselskab kan se tilbage på år præget af stor vækst

Fredericia Havn. Foto: ADP A/S
Fredericia Havn.

Årets afslutning nærmer sig med hastige skridt, og havneselskabet ADP A/S kan se tilbage på 2021 som et år præget af vækst og et rekordhøjt tempo på vores havne i Nyborg og Fredericia.

Publisert

Behovet for øget kapacitet på arealer og oplagsfaciliteter på Fredericia Havn er steget i takt med stigende import og eksport via færgegods og containere samt generelt stigende tonnage på øvrige forretningsområder.

ADP har i 2021 opført 3 nye pakhuse med en samlet kapacitet på 6.000 kvadratmeter. Disse er udlejet og taget i brug til oplag af løsvarer. I 2022 opføres 4 nye pakhuse på samlet set 4.500 kvadratmeter.

I december har selskabet afsluttet etableringen af et nyt sammenhængende areal på 32.000 kvadratmeter til RO/RO trailere. Det nye areal er en væsentlig modernisering af RO/RO-området, og vil sikre en optimeret logistik til håndteringen af RO/RO trailere.

For at forbedre overgangen mellem by og havn har APD i 2021 desuden gennemført millioninvesteringer i tilsluttende infrastruktur, der sikrer en forbedret trafikafvikling til og fra havneterminalerne, ligesom der er opført en 10 meter høj klimaskærm på Fredericia Havn – en investering, som sikrer støjabsorbering fra havneaktiviteterne.

De mange udviklingsprojekter skal sikre kapacitet til stigende volumener, og samtidig sikre, at havneselskabets kunder fortsat oplever et højt serviceniveau samt en sikker og effektiv godshåndtering på havneterminalerne.

For at fremtidssikre kapaciteten på Fredericia Havn til de stigende godsvolumener udvider ADP fra maj 2022 deres nuværende krankapacitet med en ny, større Gottwald kran med en løftekapacitet på 150 tons.

Kranen vil fra maj sættes i drift på containerterminalen, hvor der igennem 2021 har været særdeles stor travlhed med håndtering af de stigende containermængder. Kranen er en hybrid til både el og diesel, og den vil derfor bidrage til de samlede målsætninger om CO2-reducerende løsninger i driften.

Powered by Labrador CMS