Gasdistributør og havnekoncern vil samarbejde om brintinfrastruktur

Foto: ADP A/S

Den nationale gasdistributør Evida og logistik- og havnekoncernen ADP vil sammentænke lokal og regional brintinfrastruktur i Fredericiaområdet.

Publisert Sist oppdatert

Som et vigtigt skridt for det videre samarbejde om etableringen af lokal og regional brintinfrastruktur har den nationale gasdistributør Evida og logistik- og havnekoncernen ADP underskrevet et forståelsespapir, så de allerede fra planlægningsfasen og frem til etablering og drift vil kunne sammentænke lokal og regional brintinfrastruktur.

Det oplyser parterne i en pressemeddelelse, hvor de skriver, at brintinfrastrukturen kan blive én af forudsætningerne for indfrielse af Danmarks klimamålsætninge

Fredericia og Trekantområdet har med sin eksisterende infrastruktur og aktører i hele PtX-værdikæden et stort potentiale for at blive ét af Danmarks fremtidige knudepunkter for PtX og CCU. Nøglen til indfrielse af det samfundsmæssige store potentiale er videreudvikling af den eksisterende infrastruktur, så produktion, forsyning og distribution forbindes. Den rette brintinfrastruktur i området skal bl.a. sikre produktion af fremtidens brændstoffer tæt på aftagerne.

Med udgangspunkt i de initiativer og planer om lokal brintinfrastruktur, der allerede er ved at tage form hos ADP i Fredericia, er målsætningen om at gøre Fredericia til Danmarks omdrejningspunkt for grønne brændstoffer inden for rækkevidde.

“Fredericia rummer et stort potentiale for produktion og distribution af grønne brændstoffer til den tunge transport, som f.eks. søfarten og luftfartsindustrien, og vi får brug for store mængder af brint i Fredericia, hvis områdets aktører skal virkeliggøre omstillingen af transportsektoren og bidrage til at indfri de høje danske klimamålsætninger,” lyder det fra næstformand i ADP’ bestyrelse og borgmester i Fredericia Kommune, Steen Wrist.

“Derfor er det meget positivt, at der nu arbejdes på at forbinde den lokale og regionale brintinfrastruktur, og samarbejdet mellem Evida og ADP ligger i rigtig god forlængelse af det arbejde, som områdets store energiaktører allerede har igangsat i udviklingen af Fredericia som et energiknudepunkt,” siger han.

Powered by Labrador CMS