Så stor betydning har opgradering af infrastrukturen

Foto: Aarhus Havn

Vækstmulighederne for Aarhus Havn er skudt i vejret med en ny Marselistunnel og et udvidet vejnet. Sådan lyder det med glæde fra Aarhus Havn.

Publisert

I mere end to årtier har der været fokus på behovet for en Marselistunnel i Aarhus, og i langt den største del af perioden har man tænkt tunnelen som et kommunalt projekt. Nu har staten valgt at finansiere størstedelen af den samlede anlægssum, mens Aarhus Havn og Aarhus Kommune finansierer en mindre del.

”Det er en markant anerkendelse af, at Aarhus Havn er hele Danmarks havn og Danmarks internationale havn. Med den beslutning har det politiske Danmark sikret Aarhus Havns vækstmuligheder og dermed vores placering på fremtidens Danmarkskort. Vi er meget glade for den beslutning,” siger Aarhus Havns CEO Thomas Haber Borch.

Selvom beslutningen nu er taget, kommer der til at gå en del år før den første lastbil kommer til at køre igennem tunnelen, som skal forbinde E45 og Aarhus havn. Staten forventer at projektet igangsættes i 2025, og inden da skal der gennemføres miljøkonsekvensvurdering og udbud. Selv anlægsperioden vil tage ca. 5 år og tunnelen vil således stå færdig ca. 2030.

”I anlægsperioden er det helt afgørende, at vores kunder sikres fremkommelighed, således at de let og smidigt kan komme til og fra havnen, mens byggeriet står på. Derfor vil jeg appellere til, at der politisk bliver taget hånd om den problematik så hurtigt som muligt – og meget gerne i samarbejde med transporterhvervet,” siger Thomas Haber Borch.

Beslutningen om at bygge Marselistunnellen er en del af et større infrastrukturforlig, der også betyder en udvidelse af E45 til 6 spor på strækningen fra Aarhus S til Aarhus N og på strækningen mellem Vejle og Skanderborg S.

”Vi har kunder, der i spidsbelastningsperioder holder i kø på E45 for at komme frem til Aarhus Havn. Derfor er motorvejsudvidelsen endnu en rigtig god nyhed for hele Produktionsdanmark og for transporterhvervet, når dansk eksport skal ad motorvejen via havnen og videre ad søvejen ud i hele verden,” fastslår Thomas Haber Borch

De tre bidragsydere til den kommende Marselistunnel mødtes umiddelbart efter forliget om Marselistunnellen, der har en anlægssum på 2,7 mia. kroner. Finansminister Nicolai Wammen lagde turen forbi Aarhus Havn og her drøftede han det brede politiske forlig, der har skabt fundamentet for tunnelbyggeriet, med borgmester og formand for Aarhus Havn Jacob Bundsgaard og Aarhus Havns CEO Thomas Haber Borch. Aftalen betyder, at Aarhus Kommune og Aarhus Havn tilsammen skal bidrage med 600 mio. kr., mens staten finansierer resten.

Også miljømæssigt er der store gevinster ved Marselistunnellen. Dels vil færre kødannelser og en mere flydende trafik betyde mindre udledning af CO2 på Marselis Boulevard, der også vil blive fredeliggjort til gavn for beboerne langs vejen og for gående, cyklister og persontrafikken. Dels vil tunnelen bidrage til at flytte mere gods fra landevej til søtransport, hvilket både er mere klimavenligt, men også giver bedre plads på vejene.

Powered by Labrador CMS