Analyse slår fast: Der er et stort behov for udvidelse af Aarhus Havn

Foto: Aarhus Havn

I en netop offentliggjort analyse, som rådgivningsvirksomheden Rambøll har udarbejdet, konkluderes det, at der er stort behov for en udvidelse af Aarhus Havn.

Publisert

På baggrund af spørgsmål og ønsker fra borgere og interessenter har Aarhus Havn bedt rådgivningsvirksomheden Rambøll om at udarbejde en ny analyse af behovet for en udvidelse af Danmarks største havn.

Rambøll har blandt andet analyseret den forventede udvikling i godsomsætning på Aarhus Havn under tre forskellige fremtidige vækstscenarier, men uanset om der er tale om et scenarie med lav, basis eller høj vækst, vil der være behov for en udvidelse af arealet på Aarhus Havn for at kunne håndtere godset i fremtiden. Det viser konklusionen af analysen.

”Den nye analyse understreger grundlæggende, at behovet for en udvidelse er stort. Analysen peger mange år fremad og tager højde for konjunkturerne. Det er et vigtigt bidrag, når vi diskuterer etablering af Yderhavnen,” lyder det fra CEO på Aarhus Havn, Thomas Haber Borch.

”Når vi kigger ud i verden, kan vi se, at andre konkurrerende havne forbereder sig på øgede godsmængder og er i gang med udvidelser. Hvis Aarhus Havn fortsat skal kunne være konkurrencedygtig samt kunne udbyde fremtidssikret og effektiv infrastruktur til Aarhus og hele Danmark, skal vi som havn og ansvarlig ledelse altid være lidt foran med kapaciteten,” siger han.

Grønne brændstoffer på havnen er en forudsætning for søfartens grønne omstilling. Sådan lyder ligeledes en af konklusionerne i den nye analyse fra Rambøll.

Afviklingen af fossile brændstoffer i søfarten er således en hel central del af den grønne omstilling. Men det kræver nye arealer, hvis Aarhus Havn skal kunne understøtte omstillingen.

”Flere af vores nuværende havnevirksomheder tester i øjeblikket grønne brændstoffer, og vi ved, at efterspørgslen vil stige markant de kommende år. Aarhus Havn har en helt unik mulighed for at gå forrest og drive den grønne omstilling fremad. Men det kræver mere plads til etablering af lager og anlæg til de grønne brændstoffer – og her er Yderhavnen helt afgørende,” siger Thomas Haber Borch.

Powered by Labrador CMS