Danmarks største havn nærmer sig CO2-neutralitet i 2030

Foto: Aarhus Havn

Der var rekordstor aktivitet på Danmarks største erhvervshavn, Aarhus Havn, i 2022. Men på trods af fremgangen lykkedes det samtidig at reducere havnens samlede CO2-udledning med 18 procent i forhold til 2021.

Publisert

Aarhus Havn har en målsætning om at blive Østersøområdets mest bæredygtige havn og CO2-neutral i 2030. I det forgangne år tog havnen vigtige skridt i den retning. I Årsrapporten for 2022, som netop er offentliggjort, kan man se, at det lykkedes at reducere den samlede CO2-udledning med 18 procent i forhold til 2021.

“Som landets største erhvervshavn har vi en særlig forpligtelse for det samfund, vi er en del af. Det gælder både lokalt, nationalt og internationalt. Det kan lyde lidt højtflyvende. Men vi tror faktisk på, at vi kan gå forrest. Ikke alene ved at sætte ambitiøse målsætninger. Men med konkrete handlinger,” siger driftsdirektør hos Aarhus Havn, Anne Zachariassen.

Reduktionen i den samlede CO2-udledning skyldes flere ting. Blandt andet viser nogle af de investeringer, som havn tidligere har foretaget, deres effekter.

Der er investeret i en ny bugserbåd, der blandt andet kan operere med kun én motor. Det har reduceret bugserbådenes CO2-udledning med over 20 procent.

Aarhus Havn har også købt fem eldrevne varevogne samt en eldrevet minibus, og det har reduceret udledningen fra køretøjerne med 15 procent.

Derudover er liggepladsen for havnens lodsbåde blevet flyttet tættere på de skibe, som de skal hjælpe med at anløbe havnen. Det har reduceret lodsbådenes CO2-udledning med 20 procent i forhold til sidste år.

En central del af arbejdet med bæredygtighed på Aarhus Havn handler om at reducere CO2-udledningen. Derfor indføres der konkrete tiltag som skal være med til at reducere forbruget.

Aarhus Havn arbejder med hele værdikæden, hvor der er fokus på både scope 1 og 2, men også på scope 3.

Det vil sige, at blikket ikke kun er rettet mod Aarhus Havns eget CO2-aftryk. Men også på at nedbringe CO2-aftrykket, der kommer fra de produkter og ydelser, der købes ved leverandørerne.

“Vi fremlægger selvfølgelig data for vores eget CO₂-aftryk. Men vi har også et reelt ønske om at tage ansvar, der rækker ud over det. Det er derfor, vi har et stort fokus på scope 3. Og det er derfor, vi arbejder så meget med partnerskaber,” siger Anne Zachariassen, der peger på dialog og partnerskaber med leverandørerne som et vigtigt redskab i den grønne omstilling.

“Vi vælger de leverandører til, der viser en vilje til at reducere CO2-aftrykket. Men det afgørende for os er faktisk, at vi gennem dialog og partnerskabstanken bidrager til leverandørernes bæredygtighedsarbejde. Jeg tror på, at vi på den måde får flere til at gå i samme retning,” lyder det fra Anne Zachariassen.

Powered by Labrador CMS