Et stærkt beslutningsgrundlag for en havneudvidelse i Aarhus

Aarhus Havn er Danmarks største erhvervshavn. Foto: Aarhus Havn
Aarhus Havn er Danmarks største erhvervshavn.

Aarhus Kommune har netop offentliggjort et samlet beslutningsgrundlag for behandling af Aarhus Havns ansøgning om etablering af Yderhavnen. Beslutningsgrundlaget indeholder en række nye analyser og beregninger, der er blevet udarbejdet, som følge af den udvidede inddragelsesproces.

Publisert Sist oppdatert

Beslutningsgrundlaget for behandlingen af Aarhus Havns ansøgning om etablering af Yderhavnen indeholder en række nye analyser og beregninger. Blandt andet en ny analyse af alternative forslag til Yderhavnen, som et flertal i byrådet tidligere har ønsket, samt nye CO2-beregninger for projektet.

”Vi er tilfredse med, at politikerne nu har fået et endnu stærkere og fagligt meget solidt beslutningsgrundlag. Selvom den ekstraordinære inddragelse har forsinket processen, har det været værdifuldt. Vi har fra start sagt, at alt selvfølgelig skal undersøges så godt, det overhovedet kan. Det er det nu blevet”, siger havnedirektør Thomas Haber Borch, der mener, at ansøgningen om Yderhavnen er blevet styrket med det nye beslutningsgrundlag.

”Der er i løbet af processen kommet mange perspektiver og input, som vi har taget med os. Og overordnet styrker de nye analyser og beregninger kun projektet og vores ansøgning om Yderhavnen. Det gælder i forhold til behovet, arbejdspladser, alternativer og ikke mindst klimaet og den grønne omstilling,” siger han.

Netop klimaet og den grønne omstilling har fyldt meget på de borgerkonferencer og temamøder, der er blevet afholdt. Derfor har COWI udarbejdet nye beregninger for CO2-udledninger. Thomas Haber Borch ser de nye beregninger, som et vigtigt bidrag til den kommende politiske diskussion:

”Noget af det, der optager os allermest, er klimaet og den grønne omstilling. Når vi har ansøgt om Yderhavnen, er det også fordi, vi på den måde kan være med til at forbedre klimaet og for alvor sætte skub i den grønne omstilling. Nu har vi så fået nye beregninger, som understreger, at Yderhavnen kan bidrage med CO2-besparelser – og dermed også, at det har nogle klimamæssige konsekvenser at sige nej til Yderhavnen”, lyder det fra havnedirektøren, der fortæller, at der er blevet arbejdet målrettet med at reducere CO2-udledningen:

”Man kommer desværre ikke uden om, at anlægsprojekter udleder CO2. Men vi har i løbet af processen arbejdet målrettet med at reducere udledningen ved at justere projektet. Og det er faktisk lykkedes ret markant. Derudover har vi udarbejdet en ambitiøs udbudsmodel, hvor vi indregner en skyggepris på CO2 på hele 1.500 kroner per tons. Det er ikke set før, og det vil uden tvivl tilskynde entreprenørerne til at reducere CO2-udledningerne betragteligt”.

Et flertal i byrådet har ønsket en yderligere analyse af fire konkrete alternative forslag til Yderhavnen. Derfor har HBS Economics udarbejdet en ny analyse, hvor de alternative forslags potentialer og konsekvenser afdækkes.

”Der har været et ønske om at få undersøgt konkrete alternativer yderligere, og det har vi lyttet til. Alternative forslag har fyldt meget i debatten, så jeg er tilfreds med, at politikerne nu har et fagligt grundlag at stå på. Selvfølgelig er der potentielt mulighed for at reducere Yderhavnen, men analysen viser, at det har nogle konsekvenser, som jeg sådan set mener er ret væsentlige. Men det er nu op til politikerne at vægte de konsekvenser og hensyn,” siger Thomas Haber Borch.

Den nye analyse viser, at de fire alternativer ikke imødekommer det fremtidige arealbehov, ligesom de både er økonomisk dyrere og udleder mere CO2 end Yderhavnen.

Du kan læse hele beslutningsgrundlaget her.

Powered by Labrador CMS