Høj bølgegang i Aarhus Havn udskiftet med optimisme

Foto: Aarhus Havn

Det var enden på fem års diskussioner, protester og indsigelser, da et politisk flertal i Aarhus Byråd indgik en aftale om en CO2-neutral udvidelse af Aarhus Havn.

Publisert Sist oppdatert

Oprindeligt havde direktør i Aarhus Havn, Thomas Haber Borch, ønsket sig en udvidelse af Aarhus Havn på 105 hektar. Nu endte en politisk aftale med, at udvidelsen blot blev på samlet set 84 hektar, men alligevel er havnedirektøren tilfreds.

“Vi havde selvfølgelig håbet på, at resultatet af de politiske forhandlinger i højere grad havde lignet vores ansøgning, men jeg er tilfreds med, at et bredt flertal i Aarhus Byråd tager ansvar for, at havnen fortsat kan udvikle sig og skabe arbejdspladser til byen og området. Lige nu er vi i gang med at justere og tilpasse projektet efter den politiske aftale. Der er fortsat flere myndighedsgodkendelser og processer, som skal i hus, før vi kan begynde at anlægge,” lyder det fra Thomas Haber Borch i en skriftlig kommentar til MaritimeDirect.

I løbet af de fem år der er gået, fra ansøgningen om havneudvidelsen blev indsendt til den politiske beslutning blev truffet, er bølgerne ofte gået højt. Argumenter for og imod er blevet udvekslet løbende, og en ekstraordinær borgerinddragelsesproces har inddraget mange borgere og blandt andet bragt diskussionen om beskyttelse af havmiljø på banen. En diskussion, som har fået forligspartierne til at blive enige om, at Aarhus Havn har en vigtig opgave i aktivt at bidrage til, at havmiljøet i bugten forbedres som konsekvens af det samlede projekt. Blandt andet skal der etableres flere mindre kystnære stenrev og udplantes ålegræs, som kan understøtte havets biodiversitet.

“Jeg anerkender de mange hensyn, interesser og dilemmaer, der skulle vægtes, da der skulle træffes en beslutning. Jeg mener dog stadig, at aftalen kan imødekomme behovet for areal og kajnær havnekapacitet, og det er jeg tilfreds med,” oplyser havnedirektøren, som hilser velkommen, at der nu er truffet en afgørelse.

“Beslutningen stiller os et godt sted. Det giver erhvervslivet vished om, at man fortsat kan investere og udvikle sig i og omkring Aarhus Havn. Det er afgørende for havnens fremtid, og nu kan vi se fremad,” oplyser havnedirektøren.

Forligspartierne stiller med aftalen krav om, at projektet i anlægsfasen skal være CO2-neutralt, men selv om kravet er den mest ambitiøse klimamålsætning for et stort anlægsprojekt i byens historie, giver det ikke havnedirektøren søvnløse nætter.

“Vi er også godt i gang med at arbejde med initiativer, der skal kompensere for CO2-udledningen ved anlæggelsen af havneudvidelsen. Det drejer sig blandt andet om en solcelleø bag den kommende mole, solceller på tagene og landstrøm til containerskibe, så det skal vi nok få helt på plads,” slår Thomas Haber Borch fast.

Powered by Labrador CMS