Usikkerhed i Østersøen rammer krydstogtbranchen i København

Krydstogtskibe, her som Vasco Da Gama, kan snart se frem til landstrøm under besøg i København. Arkivfoto: Danske Havne
Krydstogtskibe, her som Vasco Da Gama, kan snart se frem til landstrøm under besøg i København.

Færre besøg af krydstogtskibe i København denne sommer, men markant flere på Bornholm, i Skagen og i Aarhus. Det er billedet af den forestående sommersæson for krydstogtturismen i Danmark, hvor usikkerheden i Østersøen spiller ind, og planen over forventede krydstogtbesøg løbende ændrer sig.

Publisert

Ved starten af 2022 var der anmeldt 343 besøg af krydstogtskibe i København fordelt i løbet af året. Men nu ved indgangen til sommersæsonen er det tal nede på 326. Faldet i antallet af krydstogtskibe, der lægger til i hovedstaden i år, skyldes primært uroen i Østersøområdet, som betyder færre gæster ombord på mange af skibene, hvilket har fået rederierne til at aflyse flere af dem.

Men det samlede billede for hele Danmark ser anderledes positivt ud, selvom den største krydstogtdestination, København, mister anløb. For mens det samlede antal krydstogtanløb for hele Danmark lød på 544 i starten af 2022, er tallet nu oppe på 592, hvilket skyldes at flere havne rundt i landet har oplevet en markant fremgang siden årets start. Hvad det øgede antal af skibe betyder for det samlede antal krydstogtgæster i Danmark i 2022 er dog for tidligt at sige, grundet den store usikkerhed og de løbende ændringer.

Fremgangen i de danske havne gælder særligt Bornholm, Skagen og Aarhus. Bornholm havde ved starten af året 75 anløb i bogen, men er nu oppe på 91. Skagen er gået fra 45 til 61, mens Aarhus er gået fra 36 til 63 anmeldte krydstogtanløb i 2022.

”Tingene ændrer sig løbende, men tendensen for krydstogtsæsonen 2022 er ret klar. Det er særligt København, der mærker konsekvenserne af uroen i Østersøområdet, mens vi til gengæld kan glæde os over, at flere andre havne rundt i landet ser markant fremgang,” lydet der fra Claus Bødker, direktør for krydstogtturisme i Wonderful Copenhagen, hvor netværket for den danske krydstogtbranche, CruiseCopenhagen, er forankret.

Mens skibene rundt i de danske havne lægger til og sejler igen samme dag, så har København oparbejdet en position som turn-around – der, hvor gæsterne begynder og afslutter deres krydstogt. Det betyder, at gæsterne er længere tid på destinationen og typisk har overnatning i byen i den forbindelse og dermed også et større forbrug under besøget.

København er et knudepunkt for krydstogtturismen i hele Østersøen, og tidligere på året var krydstogtbranchen fra Østersøregionen samlet i København sammen med repræsentanter fra en lang række af de største rederier i verden. Her underskrev 19 rederier, som inkluderer de fire største krydstogtrederier i verden, en hensigtserklæring på, at de hurtigst muligt – og senest i 2024 – vil benytte landstøm i de havne i Østersøregionen, hvor der er et landstrømsanlæg.

”Det er globalt set første gang, at en hel krydstogtregion får så mange rederier til at tilslutte sig arbejdet med omstilling til landstrøm. Vi har meget stort fokus på den bæredygtige omstilling af krydstogtturismen, både i Danmark og i Østersøen, og der er de 19 rederiers opbakning til landstrøm et stort skridt,” siger Claus Bødker.

Samarbejdet om udviklingen af krydstogt i Østersøregionen er samlet i netværket Cruise Baltic. Ud over Danmark deltager Norge, Sverige, Finland, Estland, Litauen, Polen og Tyskland. Cruise Baltic er ligesom det danske netværk Cruise Copenhagen forankret i Wonderful Copenhagen.

CruiseCopenhagen, der netop har markeret 30 årsjubilæum, tæller havnene: Skagen, Aalborg, Aarhus, Fredericia, Kolding, Sønderborg, Nyborg, Kalundborg, Hundested, Helsingør, Rønne og København.

Powered by Labrador CMS