15 nye ansøgninger – Stor interesse for havvindmølleparker

Foto: Nicholas Doherty / Unsplash

Siden april 2022 har Energistyrelsen modtaget ansøgninger til 15 nye havvindmølleprojekter. Ansøgningerne er modtaget for en række forskellige områder.

Publisert Sist oppdatert

Energistyrelsen mærker stor interesse for etablering af nye kystnære havvindmølleparker. Energistyrelsen har over kort tid modtaget 15 nye ansøgninger om forundersøgelsestilladelse til nye projekter.

Ansøgningerne er modtaget for følgende områder: Aalbæk Bugt, Esbjerg, Falster, Gjerrild Bugt, Hanstholm Havn, Hirtshals Havn, Lolland Syd, Stevns og Tønder.

Energistyrelsen har i første omgang screenet de nye ansøgninger, dog med undtagelse af den seneste, der er modtaget i starten af juni 2022, og som ikke er screenet endnu. Screeningen viste, at ansøgningerne var mangelfulde, og ansøgerne blev derfor bedt om at indsende supplerende oplysninger.

Efter modtagelse af supplerende oplysninger er en ansøgning om forundersøgelsestilladelse til en havvindmøllepark ved Hanstholm Havn sendt i myndighedshøring, og Energistyrelsen er nu i gang med at vurdere de øvrige ansøgninger samt screene den senest fremsendte.

Ansøgningerne behandles efter reglerne på det tidspunkt, hvor ansøgningerne er fyldestgørende. Søger flere tilladelse for samme område, gives tilladelse til den, som først fremsender en ansøgning, der dokumenterer opfyldelse af betingelserne herfor.

Hvis en ansøgningsproces ender med, at der gives en forundersøgelsestilladelse, indebærer det ikke, at der gives tilladelse til at opstille havvindmøller på den givne lokalitet, men alene at der kan gennemføres nødvendige undersøgelser for projektet.

Oversigt over områder med nye ansøgninger. Illustration: Energistyrelsen
Oversigt over områder med nye ansøgninger. Illustration: Energistyrelsen
Powered by Labrador CMS