A.P. Møller Fonden støtter Campus Odsherred med 25 millioner

Foto: Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal støtter etableringen af Campus Odsherred med 25 millioner kroner. Bevillingen skal bidrage til at etablere nye og moderne undervisningsfaciliteter i Asnæs.

Publisert

Erhvervslivet i hele landet har brug for, at hver eneste ung tager en uddannelse. Ved at samle alle ungdomsuddannelserne i Odsherred på ét sted, er det A.P. Møller Fondens ambition, at Campus Odsherred skal skabe attraktive fag- og studiemiljøer, som tiltrækker Odsherreds unge til både erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Det er på én og samme tid godt for egnens unge, erhvervslivet og samfundet i almindelighed.

“Støtten fra A.P. Møller Fonden er en vigtig markering af vores fælles vision om et stærkt uddannelsesmiljø i Odsherred. Dels fordi anerkendelsen viser styrken i, at vores lokale uddannelsesinstitutioner er gået sammen om at fremtidssikre et bredt uddannelsesudbud i Odsherred, dels fordi gode fysiske rammer betyder noget, når man som ungt menneske vælger ungdomsuddannelse – og når man skal trives i hverdagen. Hvis Campus skal være det naturlige valg for både de unge og de dygtige undervisere, så skal vi kunne tilbyde et stærkt og attraktivt studie-, fritids- og læringsmiljø. Det bidrager støtten fra A.P. Møller Fonden i den grad til – og jeg er utrolig glad for støtten. En særlig tak skal også rettes til Odsherreds Gymnasiums bestyrelse for at vælge fusionen og til det afgåede byråd og borgmester for en vedholden vision om uddannelser i Odsherred,” siger borgmester i Odsherred Kommune, Karina Vincentz.

“De fysiske læringsrammer betyder meget for den kvalitet i undervisningen, som vi kan levere, og dermed har det indflydelse på de unges læring. Med nye og moderne undervisningsfaciliteter i Asnæs kan vi se frem til et uddannelsesmæssigt kvalitetsløft i Odsherred Kommune, hvad angår de unges muligheder for lokal uddannelse,” lyder det fra direktør i Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, Steffen Lund.

Støtten fra A.P. Møller Fonden skal bidrage til en om- og tilbygning af Odsherreds Gymnasium, så der bliver plads til de erhvervsuddannelser og kommunens forskellige udgaver af 10. klasse, der i dag holder til i Fårevejle Stationsby. Udover tilbygningen får gymnasiets naturfagslokaler en tiltrængt opgradering. Der er selvsagt tale om et komplekst og krævende projekt, som forudsætter, at opgaven løses ambitiøst og på et højt kvalitetsniveau.

Byggeriet af Campus Odsherred vil koste i omegnen af 45 mio. kr. og forventes at stå færdigt i foråret 2024. Foruden A.P. Møller Fondens bevilling på 25 millioner kroner, bidrager Odsherred Kommune og skolerne med henholdsvis 5 og 10 millioner kroner. Det resterende beløb søges dækket via andre fonde og bidragsydere.

Powered by Labrador CMS