Energinet og 50Hertz starter udbud på Energiø Bornholm

Illustration: Energinet
Illustration: Energinet

Energinet og tyske 50Hertz har startet udbudsprocessen for teknisk udstyr til det fælles projekt, Energiø Bornholm, der skal levere minimum 3 GW grøn strøm til danske og tyske forbrugere.

Publisert Sist oppdatert

Markedsdialogen med interesserede leverandører har vist, at Energiø Bornholm skal tidligt i markedet med sine udbud for at komme ind i leverandørernes produktionsplaner og sikre fremdrift i projektet. En anden direkte konsekvens af markedsdialogen er, at 50Hertz og Energinet deler udbuddene op i flere kontrakter for at imødekomme leverandørernes ønske om at byde på opgaver, der ligger inden for deres kernekompetencer, mens andre kontrakter bliver udbudt separat.

Højspændingsudstyret til de tre stationer i Høje Taastrup, på Bornholm og i Tyskland bliver udbudt som en samlet kontrakt, der er blevet sendt i udbud hos prækvalificerede leverandører i dag.

50Hertz og Energinet har indrettet udbuddet, så jævnstrømsafbryderne, som er en vigtig teknologi for energiøer, er en option i kontrakten, der enten kan opføres med resten af stationerne eller i et senere udbud. Det skyldes, at nogle leverandører er meget interesserede i at byde på jævnstrømsafbryderne, mens andre hellere vil holde fokus på deres kerneprodukter.

Vigtigst med konkurrence og hastighed

“Vi bliver nødt til at forholde os til den nuværende markedssituation og handle på den. Jævnstrøms-afbryderne spiller en vigtig rolle, men de kan godt vente til en senere fase. Derfor har vi besluttet, at det er vigtigst, at vi kan sikre konkurrence i udbuddet og holde hastigheden oppe, så vi hurtigst muligt kan sende grøn strøm til forbrugerne i Danmark og Tyskland,” lyder det fra direktør for energiøer i Energinet, Hanne Storm Edlefsen.

50Hertz har allerede indgået kontrakt om kabler til Energiø Bornholm i forbindelse med en stor rammeaftale til en række af deres projekter. Energinets udbud af kabler opdeler opgaven i et samlet udbud på produktion af kablerne og installation på havet, som er sendt i udbud i dag. Installation på land og styrede underboringer bliver en selvstændig kontrakt, mens undersøgelse og fjernelse af ueksploderet ammunition (UXO) også udbydes som en selvstændig kontrakt på et senere tidspunkt.

De igangværende processer med miljøvurdering og planlægning for stationerne i Danmark påvirkes ikke af fremrykningen af udbuddet. Anlægsarbejdet på Energinets del af projektet kan begynde, når der er givet en miljøtilladelse, og der er foretaget arkæologiske udgravninger.

Energinet forventer, at anlægsarbejdet kan begynde i 2025. I Tyskland kan anlægsarbejdet begynde, når der er givet tilladelse fra myndighederne.

Powered by Labrador CMS