Power-to-X tager fart og kickstarter sektorkoblingen

Foto: Business Esbjerg

Med H2 Energy Europe’s nye store Power-to-X-anlæg i Esbjerg kommer der for alvor fart på udrulningen af Power-to-X i Danmark. Med store investeringer i grøn energiproduktion er den grønne omstilling og sektorkoblingen skudt i gang.

Publisert Sist oppdatert

Med nyheden om planen for opførelsen af Europas største brintproduktion i Esbjerg af schweiziske H2 Energy Europe, bliver Syddanmark og ikke mindst Esbjerg centrum for grøn energiproduktion, hvilket giver Danmark en unik førerposition i arbejdet med at nå klimamålene. Og Esbjerg bliver et globalt udstillingsvindue for, hvordan store mængder grøn vindstrøm kan omdannes til brændsler til tung transport, energilagring og endda fødevarer. Det skriver Business Esbjerg i en pressemeddelelse.

Med 1 GW brintproduktion vil der kunne leveres grøn brint svarende til mere end 10.000 lastbilers årlige forbrug af brændstof. Med 40.000 dansk registrerede lastbiler vil dette anlæg alene kunne omlægge 25 pct. af transportsektorens miljøbelastning af CO2 til nulemissionsudledning.

Den store udenlandske investering viser, at Danmark er attraktiv for investeringer i den grønne omstilling og vejen mod Europas ambitiøse klimamål. Privat investeringslyst er dog ikke nok i sig selv. Hvis vi for alvor skal lykkes med den grønne omstilling, skal regeringen og Folketinget hurtigt få en politisk aftale på plads om rammevilkårene for Power-to-X i Danmark.

”Grøn strøm er nøglen til at nå vores ambitiøse klimamål i Danmark, Europa og verden. Det kræver både direkte elektrificering, og det kræver nye løsninger i at lagre energien og bringe strømmen over i blandt andet transportsektoren. Derfor er det fantastisk, at H2 Energy Europe har valgt at investere i grøn brintproduktion i Esbjerg. Det viser, at Danmark kan blive en international hub for Power-to-X, som kan aftage meget store mængder strøm fra havvind,” udtaler Brian Mikkelsen, direktør for Dansk Erhverv, og fortsætter:

”Hvis Danmark skal tiltrække flere investeringer i grøn brint og dermed skabe nye arbejdspladser, er det nødvendigt at få en samlet politisk strategi for Power-to-X. Konkret er der behov for støtte til demonstrationsprojekter, herunder i tung transport, skabe større efterspørgslen efter grønne brændsler i eksempelvis forsvaret og opdatere hele tarifstrukturen for havvindmølleparker.”

Udover at sætte Esbjerg forrest i bussen, når det gælder grøn omstilling, rummer dagens nyhed også andre potentialer. Energinet udkom i foråret med en rapport, der beskriver mulighederne for eksport af dansk brint til Tyskland gennem rørføringsnettet. Det kræver investeringer i infrastruktur til transport af brint, hvor et forslag blandt andet er en rørføring fra Esbjerg til Egtved, som derfra kan få brinten videre til Tyskland.

Dette forslag er nu højaktuelt med nyheden om endnu en producent i storskala af Power-to-X i Esbjerg, efter at Copenhagen Infrastructure Partners tidligere på året annoncerede ambitionen om et lignende storskalaanlæg for grøn ammoniak og brint.

”Danmark har i mange år haft betydelige indtægter på eksport af energi til vores nabolande i EU. Med storskalaproduktion af grøn brint kan vi øge vores eksport, hvis der er politisk vilje. Det kræver, at man investerer i den nødvendige steder og laver rammevilkår, der gør storskalaproduktion muligt. Så vores anbefaling er, at man i det kommende Power-to-X-udspil fra regeringen, tænker ambitiøst og kortsigtet såvel som langsigtet,” siger direktør i Business Esbjerg Susanne Nordenbæk.

H2 Energy Europe’s nye store Power-to-X-anlæg i Esbjerg ligger helt på linje med de anbefalinger, som Regeringens Vækstteam for Sydjylland lancerede før sommerferien. Vækstteamets vision er, at Sydjylland skal være en international, grøn energimetropol. Det skal blandt andet ske gennem udbygningen af værdikæden inden for havvindmølleindustrien og samtidig facilitere en omfattende sektorkobling i form af produktion af Power-to-X-anlæg og fjernvarme.

”H2 Energy Europe’s investering i Europas største Power-to-X-anlæg i Esbjerg passer som fod i hose med de visioner, som Vækstteamet har for udviklingen i Sydjylland. De er med til at demonstrere, at dette område har de helt rigtige forudsætninger for at gå forrest i den grønne omstilling og blive en førende international energimetropol. Sektorkoblingen er i gang og ikke længere blot et buzzword, og nu vi er ivrige for at komme videre med at sat strøm til de øvrige anbefalinger,” siger Steen Brødbæk, Formand for Vækstteam Sydjylland og CEO i SEMCO.

Powered by Labrador CMS