Vilkår og betingelser - maritime direct

Persondatapolitik

Indledning

Maritime.direct indsamler normalt ikke brugerdata, ligesom vi heller ikke sælger sådanne videre til tredjemand. I tilfælde, hvor sådanne data indsamles, vil en pop-up-meddelelse give dig mulighed for at afvise. I tilfælde hvor sådanne data indsamles, gælder vores vilkår som følger:

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan Maritime.direct behandler dine persondata, og hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores indsamling, behandling og opbevaring af dine persondata. Maritime.direct har udarbejdet denne datapolitik, fordi vi er fast besluttede på at opfylde vores forpligtelser mht. behandling af persondata iht. gældende ret. Formålet med vores persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger, og det er vores målsætning at beskytte dine personlige oplysninger.

Indsamling af persondata

Maritime.direct indsamler dine persondata på forskellige måder, fx:

  • Hvis du kontakter Maritime.direct i forbindelse med webhandel eller forretningssamarbejde;
  • Hvis du abonnerer på et af vores nyhedsbreve eller magasiner;
  • Hvis du ansøger om et job (enten opfordret eller uopfordret);
  • Hvis du i øvrigt kontakter Maritime.direct

Vi kan indsamle følgende oplysninger i forbindelse med webhandel, forretningssamarbejde samt abonnement på vores nyhedsbreve og blade: Dit navn, adresse, firmaadresse, telefonnummer, e-mailadresse samt andre specifikke oplysninger, som du måtte vælge at give til os.

Vi kan indsamle følgende oplysninger i forbindelse med ansøgning om et job:Dit navn, adresse, firmaadresse, telefonnummer, e-mailadresse, nuværende og tidligere jobs, fødselsdato, curriculum vitae, kopier af uddannelsespapirer, CPR-nummer samt andre specifikke oplysninger, som du måtte vælge at give til os.

Formål med indsamling

Maritime.direct sin indsamling, opbevaring og behandling af persondata er begrænset til situationer med et specifikt formål, fx en leverance, hvorom der er indgået aftale, eller rekrutteringsproces, fremsendelse af vores nyhedsbreve og blade, at være en ansvarlig forretningspartner, eller på anden vis at kunne gennemføre og levere en tjeneste. Oplysningerne kan derudover også blive brugt til statistiske formål og kundeundersøgelser.

Det juridiske grundlag for behandling er at Maritime.direct kan behandle dine persondata på baggrund af følgende juridiske grundlag:

  • Dit frivillige, specifikke, oplyste og entydige samtykke om at behandle dine persondata.
  • Med henblik på at opfylde en juridisk forpligtelse, fx en leverance.
  • Maritime.direct har desuden en legitim interesse i at kunne servicere vores kunder, bibeholde en god relation og kunne fremsende nyhedsbreve og andre oplysninger vedrørende vores virksomhed og vores tjenester til dig.

Videregivelse og modtagere af dine persondata

Maritime.direct kan videregive eller gøre dine persondata tilgængelige for følgende modtagere:

  • Samarbejdspartnere, der bistår os med at håndtere vor administration.
  • Offentlige myndigheder.

Modtagere, der behandler persondata på vegne af Maritime.direct må udelukkende behandle dine persondata i overensstemmelse med de af Maritime.direct givne instruktioner. Sådanne tredjeparter må ikke behandle dine persondata til deres eget formål.

Dine personoplysninger vil ikke uden indhentelse af dit samtykke blive gjort til genstand for anden ekstern videregivelse, medmindre der er hjemmel hertil i lov.

Vores hjemmesider kan indeholde links til andre websider, der hostes eller driftes af en tredjepart. Maritime.direct er ikke ansvarlig for indholdet eller den databehandlingspraksis, der anvendes på sådanne websider, der hostes eller driftes af tredjepart.

I det omfang Maritime.direct videregiver eller gør dine persondata tilgængelige for sådanne tredjeparter, som kan anvende dine persondata til eget formål, vil en sådan videregivelse eller tilgængelighed for tredjepart kun finde sted, såfremt det sker i overensstemmelse med gældende lovgivning eller med dit forudgående samtykke, hvor dette er påkrævet.

Opbevaring af dine persondata

Maritime.direct opbevarer kun dine persondata, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen af dine oplysninger. Der kan dog gælde særlige regler, der gør, at dine persondata opbevares i længere tid. Ved rekrutteringer giver du samtykke til, at vi må opbevare dit CV, din ansøgning og andre dokumenter i op til 2 år.

Nogle af dine persondata skal opbevares til regnskabsformål eller for at forsvare retskrav. Sådanne persondata opbevares indtil udløbet af den lovpligtige forældelsesfrist, som fx er 5 år for opbevaring af regnskabsmateriale.

I markedsføringsmæssig henseende gemmer vi dine oplysninger, indtil du framelder dig. Du kan framelde dig når som helst.

Dine rettigheder

Dine rettigheder beskrives nedenfor. Bemærk venligst, at der kan gælde visse undtagelser, fx hvis behandlingen er nødvendig for at overholde juridiske forpligtelser eller for at gøre retskrav gældende eller for at udøve eller forsvare et retskrav. Hvis du har spørgsmål vedrørende dine rettigheder, så kontakt venligst Maritime.direct (kontaktoplysninger findes nedenfor).

Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de persondata, som Maritime.direct opbevarer om dig. Vi vil bestræbe os på at gøre dette hurtigst muligt og i alle tilfælde besvare din anmodning inden 30 dage.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget unøjagtige persondata om dig.

Ret til sletning

Du har ret til, under visse omstændigheder, at få dine oplysninger slettet, hvilket betyder, at Maritime.direct på din forespørgsel skal slette de persondata, der opbevares om dig.

Ret til begrænsning

Du har ret til, under visse betingelser, at begrænse Maritime.direct behandling af dine persondata.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage de persondata, der er indsamlet om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Indsigelsesret, tilbagekaldelse af samtykke og klageDu har ret til at gøre indsigelse mod Maritime.direct behandling af dine persondata.

I tilfælde hvor behandlingen af dine persondata er afhængig af dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte til admin@maritime.direct

Hvis du ønsker at fremsætte en klage over Maritime.direct behandling af dine persondata, kan du kontakte Maritime.direct på admin@maritime.direct. Hvis din klage ikke afklares tilfredsstillende, kan du kontakte Datatilsynet.

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Oceanspace Media DK ApS

Agerbakke 218700 Horsens

Telefon: +45 7020 4155

Email: admin@maritime.direct

CVR No 44448270

Powered by Labrador CMS